Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina tokias informacinių technologijų sistemas, kaip aparatinė ar programinė įranga ir kitos taikomosios programos, kad jos atitiktų konkrečius poreikius, ir konsultuoja šiais klausimais. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacinių technologijų naudojimo verslo įmonėse tyrimas ir tobulintinų sričių nustatymas, siekiant kuo labiau didinti veiksnumą ir veiksmingumą; kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų pagal konkrečius poreikius kūrimas, rašymas, bandymas ir priežiūra; interneto, intraneto ir multimedijos sistemų vertinimas, planavimas ir kūrimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2511 Sistemų analitikai

2512 Programinės įrangos kūrėjai

2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai

2514 Taikomųjų programų kūrėjai

2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai