Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai semia vandenį ir renka malkas, taip pat juos neša ar veža vežimėliais ar gyvūnų tempiamais vežimais.

Atliekamos užduotys:

(a) malkų kapojimas ir rinkimas iš miško, siekiant jas kaip kurą parduoti turgavietėse arba naudoti savoms reikmėms;

(b) ėjimas į miškus ir laukus nuo žemės rinkti sausų malkų ir jų dėjimas į krūvas;

(c) sausų medžių šakų ir kamienų kirtimas kirviais ir pjovimas pjūklais;

(d) surinktų malkų rišimas į mažus ryšulius ir jų nešimas ar vežimas vežimais į turgavietes ar į kaimą parduoti arba naudojimas namų ūkio reikmėms;

(e) vandens iš šulinių, upių ar tvenkinių ir pan. sėmimas buitiniam vartojimui;

(f ) vandens, skirto gerti, drenažui valyti ar laikyti bakuose, sėmimas kibirais ir kita tara iš upių, tvenkinių, šulinių ar prileidimas iš čiaupo ir pristatymas į darbo vietas, klientų namus ar nuosavus namų ūkius.