Category Archives: Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai augina įvairius kultūrinius augalus, medžius ir krūmus ir nuima jų derlių, renka laukinius vaisius ir augalus, veisia, augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gamina įvairius gyvulininkystės gaminius, augina, saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ar gaudo žuvis, augina ar renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų patenkinti savo maisto ir būsto poreikius bei užsidirbti pajamų sau ir savo namų ūkiams. Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas; vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; laukinių augalų ir vaisių rinkimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, bitininkystės ir kitų produktų; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas ar gaudymas; kitų vandens gyvūnų auginimas ar gaudymas; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; pačių pagamintų gaminių pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

63 Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą, žuvų veisimą ir auginimą, žuvų gaudymą ir žvejybą, gyvūnų medžioklę ir gaudymą, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įrenginių ir mašinų nuoma ar investavimas į juos, reikmenų įsigijimas; miškų, vandens ūkio, žuvininkystės ir medžioklės veiklos planavimas ir vykdymas; pastatų, rezervuarų, mašinų ir kitos įrangos priežiūra; produktų tiekimas ar prekyba; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

622 Žvejai ir medžiotojai

Pastabos
Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausiai pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu produktų perteklius didelis ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui
„Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią įvairių kultūrinių augalų, medžių, krūmų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, taip pat įvairių gyvūnų auginimą ir gyvulininkystės gaminių gamybą. Žemės ūkio produktus jie reguliariai tiekia ar parduoda didmenininkams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; daržininkystės ir sodininkystės produktų auginimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, bitininkystės ir kitų produktų; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; produktų pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

611 Kultūrinių augalų augintojai

612 Gyvūnų augintojai

613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Pastabos
Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia patiems ar kitiems namų ūkio nariams vartoti. Jeigu yra didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gamybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojaii“, jeigu pagrindinis veiklos tikslas yra tiekti produktus prekybai rinkoje.