Category Archives: Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių bei mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu valdymu, vairuoja ir valdo traukinius, variklines transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas, techninius reikalavimus ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais ir mašinomis patirties, juos išmanyti ir sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie technologijos naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės mašinų ir įrenginių operatorių ir surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų, metalo, mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė; mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų, cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

82 Surinkėjai

83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose vandens transporto priemonėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: budėjimas jūroje ir įplaukiant į uostus ar kitus siaurus vandentakius ar išplaukiant iš jų; laivo vairavimas pagal instrukcijas; lynų ir vielų valdymas, taip pat laivo švartavimo įrangos valdymas; laivo įrangos, krovinių įrenginių, takelažo, gelbėjimo ir priešgaisrinės įrangos priežiūra ir tam tikrais atvejais valdymas; laivo denio ir korpuso valymas, šveitimas, dažymas ir kiti priežiūros darbai, atsižvelgiant į reikalavimus; krovinių tvarkymo įrenginių, stacionariojo takelažo ir važiuoklės įrenginių atitempimas, įrengimas ir sukrovimas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Judamųjų įrenginių operatoriai

Judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja specialias variklines mašinas ir įrangą, naudojamą žemei tvarkyti ir ruošti, dirvožemiui, gruntui, akmenims ir panašioms medžiagoms kasti, perkelti ir paskleisti, taip pat sunkiems objektams kelti ar perkelti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įrenginių parengimas ir išdėstymas darbui; padargų greičio, aukščio ir gylio nustatymas; mobiliųjų įrenginių vairavimas ir valdymas; priedų, skirtų medžiams, rąstams, dirvožemiui, gruntui ir kitiems sunkiems objektams ar medžiagoms kelti, siūbuoti ir paleisti, valdymas; sunkvežimių su keltuvais ir stacionariųjų ar judriųjų kranų, naudojamų statyboms, vežti ir sandėliuoti, valdymas ir kontrolė; mašinų priežiūra ir nesudėtingas taisymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius sunkvežimius ir krovinines transporto priemones, autobusus ar troleibusus, skirtus prekėms, skysčiams, sunkiems kroviniams, paštui ar keleiviams vežti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių, autobusų ar troleibusų, skirtų prekėms, skysčiams, sunkiems kroviniams, paštui ar keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai

8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai vairuoja ir prižiūri motociklus, variklinius triračius, lengvuosius automobilius ir furgonus, kuriais vežami keleiviai, medžiagos ar prekės.
Pagrindinės atliekamos užduotys: motociklų, variklinių triračių, lengvųjų automobilių ir furgonų, skirtų medžiagoms, prekėms ar keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8321 Motociklų vairuotojai

8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai valdo ar padeda valdyti keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvus, prisiima atsakomybę už prekinius traukinius jų kelionės metu ir juos prižiūri, kontroliuoja geležinkelio eismą valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja traukinių sąstatus geležinkelio depuose ir kasyklose ir valdo jų judėjimą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: geležinkelio lokomotyvų valdymas ar pagalba kitiems juos valdant, geležinkelio signalų valdymas, riedmenų perjungimas ir traukinių sąstatų formavimas geležinkelio depuose ir kasyklose, jų judėjimo valdymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8311 Lokomotyvų mašinistai

8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai

Surinkėjai

Surinkėjai surenka mazgus, gaminius ir įrenginius iš sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių gaminių ir įrangos sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras; darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų dalių ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir dalių atmetimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8211 Mechaninių mašinų surinkėjai

8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

8219 Kitur nepriskirti surinkėjai

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Ši grupė apima kitur 81 pagrindiniame pogrupyje „Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai“ nepriskirtus stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatorius. Šis pogrupis apima, pavyzdžiui, mašinų, gaminančių silikonines mikroschemas, sudurtus kabelius ir lynus, operatorius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: degimo krosnių, aukštakrosnių ir kitų mašinų bei įrangos, naudojamos stiklui, keramikos, porceliano dirbiniams, plytelėms ar plytoms gaminti, kontrolė; mašinų, kuriomis kaitinamas, grūdinamas ar dekoruojamas stiklas ir keramikos dirbiniai, valdymas; stacionariųjų garo variklių, katilų, turbinų ir pagalbinės įrangos priežiūra ir valdymas; mašinų, kuriomis gaminiai sveriami, pakuojami ir ženklinami ar konteineriai pripildomi gaminiais, valdymas ir priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

8182 Garo variklių ir katilų operatoriai

8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kurie pjauna medieną, pjausto lukštą, gamina sluoksniuotąją klijuotinę medieną, popieriaus masę ir popierių ir kitaip apdoroja medieną, popieriaus masę ir popierių tolesniam naudojimui.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rąstų ir pjautinės medienos žaliavos apžiūra, siekiant nustatyti jų dydį, būklę, kokybę ir kitas savybes ir atrinkti geriausią pjautinę medieną, ar automatinių įrenginių, kuriais rąstai gabenami per lazerinius skaitytuvus, skirtus produktyviausioms ir pelningiausioms medienos apdirbimo schemoms nustatyti, valdymas; rąstų ir medienos ruošinių rūšiavimas, krovimas iš sunkvežimių ir sudėjimas ant konvejerių ir smulkinimo staklių skiedroms, lukštui ir popieriaus plaušienai gaminti; tikrinimo, balinimo įrangos, autoklavų, maišymo rezervuarų, plautuvų ir kitų popieriaus plaušienos apdorojimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė, vykdant vieną ar kelis celiuliozės apdorojimo etapus; popieriaus gamybos ir užbaigimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė džiovinant, lyginant, laminuojant, padengiant, pjaunant, kerpant, vyniojant popierių, ar kitų popieriaus gamybos ir užbaigimo etapų vykdymas; įrenginių ir mašinų valdymo pultų indikatorių, matuoklių, lygio indikatorių ir kitų įrenginių parametrų kontrolė, siekiant aptikti mašinų ir įrenginių gedimus ir užtikrinti, kad apdorojimo etapai vyktų pagal technines sąlygas ir reikalavimus; sluoksniuotosios klijuotinės medienos šerdies klojimo mašinų ir karštojo sluoksniuotosios klijuotinės medienos presavimo įrenginių ir mašinų, kuriomis pjaunamas lukštas, valdymas ir kontrolė; apdorotų medienos gaminių gabenimas į kitų darbų vietas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas gyvuliams skersti, mėsai nuo kaulų pašalinti; maisto produktams, gėrimams ir tabako lapeliams džiovinti, šaldyti, kaitinti, malti, maišyti ir kitaip perdirbti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kuriomis suvaržomi, apsvaiginami ir skerdžiami gyvuliai, taip pat į gabalus pjaustoma skerdiena ir žuvis, valdymas ir kontrolė; mašinų ir orkaičių, kuriomis maišoma, kepama ir kitaip ruošiama duona ir miltiniai konditerijos gaminiai, valdymas ir priežiūra; mašinų, kuriomis smulkinami, maišomi, malami, ruošiami ir fermentuojami grūdai ir vaisiai, gaminant alų, vyną, salyklinį alų, actą, mieles ir panašius gaminius, valdymas; įrenginių, kuriais gaminamas džemas, irisai, sūris, lydytas sūris, margarinas, sirupas, ledas, makaronai, ledai, dešrelės, šokoladas, kukurūzų miltai, maistiniai riebalai ir dekstrinas, priežiūra; įrenginių, kuriais vėsinami, kaitinami, džiovinami, kepami, apverdami, pasterizuojami, rūkomi, sterilizuojami, šaldomi, garinami ir koncentruojami maisto produktai ir maisto produktams apdoroti naudojami skysčiai, valdymas; maisto produktų ir skysčių maišymas, pertrynimas, malimas, įmaišymas ir atskyrimas plakimo, spaudimo, sijojimo, malimo ir košimo įranga; tabako lapų apdorojimas mašinomis, gaminant cigaretes, cigarus, tabaką pypkėms ir kitus tabako gaminius.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokį pogrupį:

8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios ruošia, apdoroja ir perdirba pluoštą, verpalus, siūlus, odos ir kailio žaliavas; gamina ir taiso avalynę, drabužius ir gamina ar sausuoju cheminiu būdu valo tekstilės, kailio ir odos gaminius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: audimo ir mezgimo mašinų, kuriomis iš verpalų ar siūlų gaminami austiniai, neaustiniai ir megzti gaminiai, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis ruošiamas pluoštas ir verpiami, dvigubinami, sukami ir vyniojami verpalai ir natūralaus tekstilės pluošto siūlai, valdymas ir kontrolė; siuvimo mašinų, kuriomis siuvami, taisomi, adomi ir atnaujinami tekstilės, kailiniai, sintetiniai ar odiniai drabužiai ar siuvinėjami ornamentai ant drabužių ar kitų gaminių, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis balinamas, sutraukiamas, dažomas ir kitaip apdorojamas pluoštas, verpalai, audiniai ar sausuoju būdu valomi drabužiai, kailiniai, kilimėliai, kilimai, valdymas ir kontrolė; įvairių mašinų, kuriomis ruošiama oda ar apdorojamos kailio ar vilnos žaliavos, valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis gaminama, keičiama ir taisoma standartinė, įprasta ar ortopedinė avalynė ir odos gaminiai, pavyzdžiui, lagaminai, portfeliai, rankinės, valdymas ir kontrolė.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai

8157 Skalbimo mašinų operatoriai

8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai