Category Archives: Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai taiko savo specialiąsias technines ir praktines žinias bei įgūdžius pastatų statybos ir priežiūros srityse, lieja iš metalo, montuoja metalinius statinius, reguliuoja stakles ar gamina, derina, prižiūri ir taiso mašinas, įrangą ar įrankius, atlieka spausdinimo darbus ir gamina ar perdirba maisto produktus, tekstilės ar medienos, metalo ir kitus gaminius bei gamina rankų darbo dirbinius. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių kokybę. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti visas gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio gaminio pobūdį ir paskirtį. Daugumai šios grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos įrengimas ir montavimas; mechanizmų, prietaisų, įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas operatoriams ar įvairių staklių reguliavimas ir valdymas; pramoninių mechanizmų, variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos montavimas, priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo dirbinių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir apdorojimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Savarankiškai dirbantys kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, kurie savo verslą valdo patys ar padedami kelių kitų asmenų, taip pat gali atlikti įvairias užduotis, susijusias su verslo vadyba, apskaita ir buhalterija, klientų aptarnavimu, nors tokios užduotys paprastai nėra pagrindinis jų darbas.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

71 Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

72 Metalų apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

74 Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai dirba po vandeniu su povandenine įranga; padeda, surenka ir detonuoja sprogmenis; tikrina ir išbando žaliavas, gatavus komponentus ir gaminius; naikina nepageidaujamus organizmus, keliančius grėsmę derliui, pastatams ir kitiems statiniams. Ši grupė apima kitur 7 pagrindinėje grupėje „Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai“ nepriskirtas prekybos ir amatų profesijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: saugos priemonių užtikrinimas; įvairių darbų po vandeniu atlikimas, sprogmenų padėjimas į sprogdinimo angas; cheminių medžiagų maišymas pagal instrukcijas; įrangos kenkėjams ir piktžolėms purkšti valdymas ir kontrolė.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7541 Narai

7542 Sprogdintojai

7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)

7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai

7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai matuoja, persiuva ir taiso pasiūtus drabužius; modeliuoja ir gamina tekstilės ir kailinius drabužius, odos ir kailio gaminius; taiso, atnaujina ir puošia drabužius, pirštines ir kitus tekstilės gaminius; siuva, taiso ir keičia baldų, interjero detalių, ortopedinių įrenginių ir automobilių salonų apmušalus; ruošia, skuta, raugina ir dažo odą ar kailius; keičia ir taiso avalynę ir odos dirbinius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pasiūtų drabužių matavimas, persiuvimas ir taisymas; drabužių modeliavimas ir siuvimas pagal užsakymą iš tekstilės audinių, odos ir kitų medžiagų arba skrybėlių ar perukų gaminimas; drabužių stiliaus keitimas; tikslių iškarpų drabužių ir kitų tekstilės, odos ar kailio gaminių siuvimui gaminimas; drabužių, pirštinių ir kitų tekstilės, kailių, odos bei kitų medžiagų gaminių susiuvimas, sudaigstymas, adymas, taisymas, atnaujinimas ir puošimas; burių, tentų ir brezentinių dangų gamyba ir susiuvimas; baldų, interjero detalių, ortopedinių įrenginių, sėdynių, prietaisų skydelių ir kitų automobilių, vagonų, orlaivių, laivų salonų apmušalų siuvimas, taisymas ir keitimas; odos ir kailio ruošimas, skutimas, valymas, rauginimas ir dažymas gaminant odos ir kailio žaliavą, skirtą drabužiams ir kitiems gaminiams siūti; standartinės, specialios ar ortopedinės avalynės ir natūralios ar sintetinės odos gaminių gamyba, keitimas ir taisymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

7535 Kailiadirbiai ir odininkai

7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai konservuoja, išlaiko ir perdirba medieną; gamina, dekoruoja ir taiso medinius baldus, transporto priemones ir kitus medinius gaminius ir dalis, taip pat derina, valdo ir prižiūri medienos džiovinimo ir konservavimo įrangą, apdirbimo įrangą, įrenginius ir stakles.
Pagrindinės atliekamos užduotys: apdirbimo ir kitos medienos bei medinių gaminių džiovinimo įrangos valdymas ir priežiūra, medinių gaminių cheminis apdorojimas ar impregnavimas konservavimo medžiagomis; medienos apdirbimo įrenginių, pjaunančių ir formuojančių dalis ir sudedamąsias detales, nustatymas ir valdymas; schemų nagrinėjimas, gaminamų gaminių matmenų patvirtinimas, dalių sujungimas ir gaminių kokybės bei atitikimo techniniams reikalavimams tikrinimas; kitų asmenų valdomų įrenginių nustatymas ir reguliavimas; įvairių rūšių medienos apdirbimo įrenginių nustatymas, programavimas, valdymas ir kontrolė gaminant, taisant ar užbaigiant medines dalis baldams, interjero dalims ir kitiems mediniams gaminiams; techninių reikalavimų nagrinėjimas ir aiškinimas ar žodinių instrukcijų laikymasis.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7521 Medienos meistrai

7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai skerdžia gyvulius, paruošia juos maistui ir perdirba į atitinkamus maisto produktus, skirtus žmonių mitybai ar gyvūnų pašarui, kepa duoną, pyragus ir kitus miltinius kepinius, perdirba ir konservuoja vaisius, daržoves ir panašius maisto produktus, degustuoja ir rūšiuoja įvairius maisto produktus ir gėrimus, apdoroja tabaką ir gamina iš jo produktus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: gyvulių skerdimas; mėsos ir žuvies apdorojimas, panašių maisto produktų ruošimas; duonos, pyragų ir kitų miltinių kepinių kepimas; vaisių, daržovių ir panašaus maisto perdirbimas ir konservavimas; įvairių maisto produktų ir gėrimų degustavimas ir rūšiavimas, tabako paruošimas ir jo produktų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

7512 Kepėjai ir konditeriai

7513 Pieno produktų gamintojai

7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai montuoja, prižiūri, reguliuoja ir taiso elektroninę įrangą, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangą, elektroninius prietaisus ir valdymo sistemas, taip pat įrengia, taiso ir prižiūri telekomunikacijų įrangą, duomenų perdavimo įrangą, laidus, antenas, remontuoja, derina ir prižiūri kompiuterius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įrangos, įrenginių, prietaisų ir valdymo sistemų apžiūra ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; susidėvėjusių ir sugedusių dalių bei laidų remontas ir keitimas, įrenginių ir prietaisų techninė priežiūra, elektroninių prietaisų ir valdymo sistemų įrengimas; elektroninės įrangos montavimas ir reguliavimas; kompiuterių, duomenų perdavimo įrangos ir kompiuterių išorinių įrenginių techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, montavimas, reguliavimas, tikrinimas ir taisymas; mikrobangų, telemetrijos, multipleksavimo, palydovinių ir kitų radijo ir elektromagnetinių bangų ryšių sistemų įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir gedimų nustatymas; techninių konsultacijų ir informacijos teikimas, telekomunikacijų tinklų ir įrangos veikimo kontrolė; kompiuterių, radijo aparatų, telefonų ir televizorių laidų įrengimas, sujungimas ir taisymas; ryšiams naudojamų antenų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas bei įrangą, elektrotechniką ir kitą elektros aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: elektros ir elektronikos instaliacijos sistemų, įrangos bei prietaisų montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo linijų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas; elektros laidų jungimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7411 Pastatų ir kitokie elektrikai

7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai

7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

Spausdinimo darbininkai

Spausdinimo darbininkai prieš spausdinimą rankomis surenka ir išdėsto spausdinimo šriftą, nustato spausdinimo formas ir su jomis dirba, įriša atspausdintus gaminius ir atlieka spaudinių apdailos darbus, ruošia trafaretus ir valdo trafaretinės spaudos įrangą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: grafinių fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas, atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose išvesties prietaisuose; kompiuterinės trafaretinės spaudos įrangos valdymas nuskaitant, atskiriant spalvas ir jas koreguojant, retušuojant ir vykdant panašius procesus, kuriais medžiaga spaudai perkeliama ant plėvelės ir gaminama plėvelė spausdinimo formoms, cilindrams ir skaitmeninės išvesties gaminiams; šrifto nustatymo, medžiagos spaudai fotografavimo, spausdinimo ir pjovimo, atspausdintos medžiagos lenkimo, susegimo ir surišimo mašinų valdymas ir kontrolė; įprastų spaudinių apdailos darbų atlikimas ir mašinų priežiūra; trafaretų ruošimas ir trafaretinės spaudos įrangos valdymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

7322 Spaustuvininkai

7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

Amatininkai

Amatininkai derina savo meninius ir meistriškumo įgūdžius kurdami, gamindami, taisydami, reguliuodami, prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius prietaisus ir muzikos instrumentus, juvelyrinius dirbinius ir kitus gaminius iš tauriųjų metalų bei dirbinius iš molio ir porceliano. Jie naudoja tradicinius ir (arba) naujai sukurtus įvairių stiklo, keramikos, tekstilės, šiaudų, akmens, medienos ir odos gaminių raižymo, liejimo, surinkimo, audimo ir dekoravimo būdus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: muzikos instrumentų ir tiksliųjų prietaisų gamyba, kalibravimas, taisymas, priežiūra ir įrengimas; juvelyrinių dirbinių, apeiginių ar religinių gaminių iš aukso, sidabro, kitų tauriųjų metalų ar brangakmenių gamyba, reguliavimas, taisymas ar vertinimas; brangakmenių ar pusbrangių akmenų, įskaitant deimantus, pjovimas, poliravimas ir įstatymas, raštų graviravimas ant juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų gaminių; molio, porceliano gaminių, sanitarinių gaminių, plytų, plytelių ir šlifavimo ratų ruošimas rankomis ar mašinomis; stiklo pūtimas, liejimas, spaudimas, pjovimas, kirpimas, šlifavimas ir poliravimas, lieto stiklo formavimas šablonais; gaminių iš vilnos, tekstilės, stiklo, keramikos ir kitų medžiagų dekoravimas, raidžių, skaičių, monogramų ir vaizdų planavimas, išdėstymas ir piešimas, kad iš jų susidarytų ženklai; tradicinių būdų, pavyzdžiui, džiovinimas, impregnavimas, taikymas ruošiant medį, šiaudnklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7319 Kitur nepriskirti amatininkai

Mašinų mechanikai ir taisytojai

Mašinų mechanikai ir taisytojai derina, montuoja, prižiūri ir taiso variklius, transporto priemones, žemės ūkio ar pramonės mašinas ir panašią mechaninę įrangą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: variklių, transporto priemonių, žemės ūkio, pramonės mašinų ir panašios mechaninės įrangos derinimas, montavimas, priežiūra ir taisymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai

7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

Pastabos
Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai“, jeigu užduotims atlikti reikia darbo su valdomomis ir kontroliuojamomis mašinomis patirties ir jas išmanyti. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“, jeigu užduotys yra nesudėtingos ir įprastinės, joms dažniausiai reikia rankinių įrankių, šiek tiek fizinių pastangų, nedaug patirties ir darbo išmanymo arba jų iš viso nereikia, taip pat nereikia daug iniciatyvos ar sprendimų.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai plaktuku ar kūju kala strypus, virbus ir luitus iš geležies, plieno ir kitų metalų gamindami bei remontuodami įvairius įrankius, prietaisus ir kitus gaminius, derina stakles operatoriams ar derina ir patys valdo įvairias stakles, poliruoja ir aštrina metalinius paviršius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: geležies, plieno ir kitų metalų kalimas plaktuku ar kūju gaminant ar taisant įvairius įrankius, prietaisus ar kitus gaminius; staklių operatoriams derinimas ir įvairių staklių derinimas, kad jos dirbtų su mažais nuokrypiais, ir valdymas; metalinių paviršių ir įrankių poliravimas ir aštrinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai