Visos specialybės

Kitas lapas

Kodas Pavadinimas Pogrupis Grupė Pagrindinė grupė
111101 Respublikos Prezidentas Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111102 Seimo Pirmininkas Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111103 Seimo narys Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111104 Ministras Pirmininkas Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111105 Ministras Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111106 Savivaldybės tarybos narys Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111107 Meras Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111108 Europos Parlamento narys Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111109 Seimo pareigūnas Teisės aktų leidėjai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111201 Seimo kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111202 Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111203 Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111204 Generalinės prokuratūros kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111205 Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111206 Seimo Pirmininko patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111207 Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas) Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111208 Respublikos Prezidento patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111209 Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111210 Gynybos patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111211 Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111212 Ministro Pirmininko patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111213 Viceministras Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111214 Ministro patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111215 Ministro Pirmininko kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111216 Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas) Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111217 Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą) Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111218 Mero patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111219 Įgaliotasis ministras Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111220 Ambasadorius Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111221 Laikinasis reikalų patikėtinis Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111222 Generalinis konsulas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111223 Vyriausybės įgaliotinis Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111224 Administracijos direktorius Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111225 Ministerijos kancleris Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111226 Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111227 Ambasadorius ypatingiems pavedimams Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111228 Ministras patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111229 Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111230 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111231 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111232 Generalinis prokuroras Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111233 Generalinės prokuratūros padalinio vadovas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111234 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas Vyresnieji valstybės tarnautojai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111301 Seniūnijos seniūnas Seniūnai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111401 Politinės partijos pirmininkas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111402 Politinės partijos skyriaus pirmininkas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111403 Darbdavių organizacijos vadovas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111404 Profesinės sąjungos pirmininkas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111405 Fondo vadovas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111406 Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111407 Valdybos pirmininkas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111408 Visuomeninės organizacijos vadovas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111409 Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111410 Mokslų akademijos prezidentas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111411 Mokslo tarybos pirmininkas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111412 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111413 Federacijos vadovas Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111414 Prezidiumo narys Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
111415 Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius Specialios paskirties organizacijų vadovai Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai
112001 Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas) Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112002 Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos} Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112003 Žemės ūkio bendrovės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112004 Miškų urėdas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112005 Žuvininkystės įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112006 Miškų ūkio įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112007 Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112008 Gamybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112009 Elektrinės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112010 Energetikos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112011 Dujų tiekimo įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112012 Vandens tiekimo įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112013 Spaustuvės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112014 Leidybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112015 Statybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112016 Prekybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112017 Mažmeninės prekybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112018 Didmeninės prekybos įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112019 Vaistinės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112020 Turgaus vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112021 Viešbučio vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112022 Restorano vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112023 Maitinimo įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112024 Transporto įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112025 Ryšių įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112026 Oro [jūrų, upių] uosto vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112027 Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112028 Pašto vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112029 Sandėliavimo įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112030 Verslo paslaugų įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112031 Buitinių paslaugų įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112032 Atliekų tvarkymo įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112033 Aukštosios mokyklos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112034 Aukštosios mokyklos kancleris Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112035 Kultūros įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112036 Švietimo įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112037 Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112038 Socialinio darbo įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112039 Poilsio įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112040 Sporto įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112041 Kelionių agentūros vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112042 Įmonės valdybos pirmininkas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112043 Organizacijos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112044 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112045 Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112046 Apygardos teismo kancleris Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112047 Apygardos prokuratūros kancleris Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112048 Įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112049 Agentūros vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112050 Mokslinių tyrimų instituto vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112051 Koncertinės įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112052 Laboratorijos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112053 Muziejaus vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112054 Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute) Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112055 Archyvo vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112056 Bankrutuojančios įmonės administratorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112057 Restruktūrizuojamos įmonės administratorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
112058 Įmonės likvidatorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai
121101 Ekonomikos ir finansų direktorius Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121102 Vyriausiasis buhalteris Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121103 Apskaitos padalinio vadovas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121104 Biudžeto padalinio vadovas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121105 Finansų padalinio vadovas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121106 Ekonomikos padalinio vadovas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121107 Vyriausiasis finansininkas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121108 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121109 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos} Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121110 Finansų direktorius Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121111 Vyriausiasis ekonomistas Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121112 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma} Finansų srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121201 Personalo direktorius Žmogiškųjų išteklių srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121202 Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas Žmogiškųjų išteklių srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121203 Personalo padalinio vadovas Žmogiškųjų išteklių srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos} Žmogiškųjų išteklių srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121301 Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas) Politikos ir planavimo srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121302 Strateginio planavimo padalinio vadovas Politikos ir planavimo srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121303 Bendrojo planavimo padalinio vadovas Politikos ir planavimo srities vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121901 Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121902 Pirties direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121903 Kirpyklos direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121904 Ritualinių paslaugų įmonės direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121905 Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121906 Buitinių paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121907 Valymo paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121908 Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121909 Kapinių vedėjas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121910 Darbų saugos padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121911 Valdymo padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121912 Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121913 Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121914 Darbų vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121915 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121916 Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121917 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121918 Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje) Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
121919 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai
122101 Komercijos direktorius Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122102 Rinkotyros padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122103 Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122104 Prekybos padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122105 Rinkodaros padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122106 Komercijos padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122107 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos} Pardavimo ir rinkodaros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122201 Reklamos padalinio vadovas Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122202 Viešųjų ryšių padalinio vadovas Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos} Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla} Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122301 Technikos direktorius Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122302 Techninis vadovas Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122303 Vyriausiasis konstruktorius Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos} Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai
131101 Žemės ūkio padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131102 Medienos ruošos padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131103 Sėklų stoties vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131104 Vyriausiasis agronomas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131105 Vyriausiasis zootechnikas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131106 Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis} Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131107 Miškų ūkio padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131108 Medžioklės padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131109 Girininkas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131110 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131111 Medelyno [daigyno] vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131112 Veterinarijos gydyklos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131113 Veterinarijos klinikos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131114 Veterinarijos laboratorijos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131115 Pasienio veterinarijos posto vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131201 Vyriausiasis žuvininkas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131202 Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
131203 Žuvivaisos laboratorijos vadovas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai
132101 Eksploatacijos direktorius Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132102 Gamybos vadovas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132103 Elektros stoties viršininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132104 Cecho [baro] viršininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132105 Gamybos padalinio vadovas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132106 Dirbtuvių viršininkas [vedėjas] Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132107 Vyriausiasis technologas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132108 Vyriausiasis mechanikas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132109 Vyriausiasis inžinierius Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132110 Vyriausiasis energetikas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132111 Vyriausiasis radiologas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132112 Vyriausiasis metrologas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132113 Vyriausiasis hidrotechnikas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132114 Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132115 Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132116 Vyriausiasis dailininkas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132117 Mažosios gamybos įmonės vadovas Gamybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132201 Vyriausiasis geologas Gavybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132202 Mažosios gavybos įmonės vadovas Gavybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132301 Statybos padalinio vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132302 Vyriausiasis architektas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132303 Kapitalinės statybos padalinio vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132304 Techninės priežiūros vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132305 Bendrųjų statybos darbų vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132306 Specialiųjų statybos darbų vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132307 Statybos projekto vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132308 Mažosios statybos įmonės vadovas Statybos vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132401 Pašto padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132402 Geležinkelio stoties vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132403 Transporto padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132404 Logistikos padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132405 Sandėlio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132406 Krovinių padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132407 Geležinkelio ruožo viršininkas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132408 Platinimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132409 Tiekimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132410 Sandėliavimo padalinio vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132411 Mažosios transporto įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132412 Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132413 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132414 Traukinio viršininkas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
132415 Autobusų stoties vadovas Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai
133001 Ryšių padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
133003 Informatikos padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
133004 Kompiuterijos padalinio vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
133005 Mažosios ryšių įmonės vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
133006 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai Vadovai
134101 Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134102 Vaikų priežiūros dienos centro direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134103 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra} Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134104 Vaikų globos namų ar pensionato direktorius Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134201 Vyriausiasis gydytojas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134203 Medicinos įstaigos administratorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134204 Vyriausiasis slaugytojas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134205 Vyriausiasis slaugos administratorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134206 Vyriausiasis akušeris Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134207 Slaugos direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134208 Medicinos direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134209 Odontologijos kabineto vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134210 Ambulatorijos vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134211 Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134212 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134213 Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134303 Senelių globos namų ar pensionato direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134304 Slaugos namų direktorius Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134305 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134401 Socialinės paramos padalinio vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134402 Bendruomenės centro vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134403 Šeimos centro vadovas Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms} Socialinės paramos vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134501 Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134502 Profesinio mokymo įstaigos direktorius Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134503 Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134504 Aukštosios mokyklos padalinio vadovas Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134505 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą} Švietimo srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134602 Banko padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134603 Kredito unijos padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134604 Draudimo bendrovės padalinio vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134605 Kredito unijos administracijos vadovas Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134606 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134901 Planetariumo direktorius Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134902 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134903 Bibliotekos direktorius [vedėjas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134904 Pamainos viršininkas [vadas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134905 (Techninio) archyvo vedėjas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134906 Padalinio vadovas [viršininkas, vadas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134907 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134908 Muziejaus direktorius [vedėjas] Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134909 Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
134910 Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai
141101 Nakvynės namų direktorius Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141102 Bendrabučio direktorius Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141103 Viešbučio padalinio vadovas Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141104 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas Viešbučių vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141202 Maisto gamybos vedėjas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
141203 Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas Restoranų vadovai Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai
142001 Parduotuvės padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142002 Mažmeninės prekybos padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142003 Didmeninės prekybos padalinio vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142004 Veterinarijos vaistinės vedėjas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142005 Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142006 Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
142007 Vaistinės direktorius [vedėjas] Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai
143101 Stadiono direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143102 Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143103 Teatro direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143104 Kino teatro direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143105 Televizijos [radijo] direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143106 Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143107 Vyriausiasis treneris Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143108 Vyriausiasis režisierius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143109 Radijo programų direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143110 Poilsio padalinio vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143111 Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143112 Klubo direktorius [vedėjas] Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143113 Orkestro vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143114 Televizijos programų skyriaus direktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143115 Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143116 Atsakingasis sekretorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143117 Vyriausiasis kino studijos redaktorius Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143118 Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143119 Lošimo namų vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143120 Sporto centro vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143121 Mažosios sporto įstaigos vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143122 Meno vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143123 Poilsio ir pramogų parko vadovas Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143901 Aukciono direktorius Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143902 Kontaktų centro vadovas Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143903 Observatorijos vadovas Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143904 Kelionių padalinio vadovas Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143905 Mažosios turizmo įmonės vadovas Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143906 Konferencijų centro direktorius Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
143907 Kelionių agentūros direktorius Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai
211101 Aerodinamikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211102 Astronomas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211103 Radioastronomas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211104 Astrofizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211105 Balistikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211106 Hidrodinamikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211107 Fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211108 Akustikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211109 Astronomijos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211110 Atomo fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211111 Balistikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211112 Elektros ir magnetizmo fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211113 Elektronikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211114 Šilumos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211115 Hidrodinamikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211116 Šviesos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211117 Mechanikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211118 Fizikas {molekulinė fizika} Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211119 Branduolio fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211120 Optikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211121 Puslaidininkių fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211122 Kietojo kūno fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211123 Garso fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211124 Fizikas teoretikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211125 Termodinamikos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211126 Reologas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211127 Termodinamikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211128 Hidroakustikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211129 Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija} Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211130 Nanotechnologijų fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211131 Medicinos fizikas Fizikai ir astronomai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211201 Klimatologas Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211202 Sinoptikas Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211203 Meteorologas Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211204 Meteorologas klimatologas Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211205 Orų prognozės meteorologas Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211206 Mokslo darbuotojas {meteorologija} Meteorologai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211301 Chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211302 Chemikas {analizinė chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211303 Korozijos chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211304 Kristalografijos chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211305 Ploviklių chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211306 Dažiklių chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211307 Maisto pramonės chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211308 Stiklo chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211309 Chemikas {neorganinė chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211310 Odų chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211311 Metalurgijos chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211312 Chemikas {branduolinė chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211313 Chemikas {organinė chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211314 Dažų chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211315 Naftos perdirbimo chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211316 Farmacijos pramonės chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211317 Chemikas {fizikinė chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211318 Plastikų chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211319 Polimerų chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211320 Kokybės kontrolės chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211321 Gumos chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211322 Tekstilės chemikas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211323 Kristalografas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211324 Chemikas {organinė metalų chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211325 Spektroskopininkas Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211326 Mokslo darbuotojas {chemija} Chemikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211401 Geodezininkas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211402 Inžinerijos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211403 Mikropaleontologijos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211404 Kasybos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211405 Okeanografijos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211406 Naftos gavybos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211407 Stratigrafijos geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211408 Geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211409 Geomagnetizmo geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211410 Geomorfologijos geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211411 Hidrologijos geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211412 Okeanografijos geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211413 Seismologijos geofizikas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211414 Hidrologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211415 Mikropaleontologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211416 Mineralogas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211417 Geologas okeanografas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211418 Geofizikas okeanografas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211419 Paleontologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211420 Seismologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211421 Stratigrafas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211422 Geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211423 Naftos gavybos inžinierius geologas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211424 Hidrogeologijos inžinierius Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211425 Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika) Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
211426 Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas Geologai ir geofizikai Fizinių mokslų specialistai Specialistai
212001 Aktuaras Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212002 Operacijų tyrimo analitikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212003 Draudimo statistikos matematikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212004 Matematikas {taikomoji matematika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212005 Matematikas {grynoji matematika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212006 Matematikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212007 Mokslo darbuotojas {matematika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212008 Biometrijos specialistas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212009 Demografas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212010 Tyrimų statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212011 Statistikas {biologinė statistika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212012 Biometrijos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212013 Demografijos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212014 Ekonomikos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212015 Finansų statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212016 Fizinių mokslų statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212017 Inžinerijos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212018 Matematikos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212019 Viešosios nuomonės apklausos statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212020 Švietimo statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212021 Statistikas {taikomoji statistika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212022 Žemės ūkio statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212023 Statistikas Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
212024 Mokslo darbuotojas {statistika} Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai
213101 Bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213102 Žemės ūkio bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213103 Pienininkystės bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213104 Žuvininkystės bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213105 Maisto bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213106 Pramonės bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213107 Medicinos bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213108 Farmacijos bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213109 Dirvožemio bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213110 Veterinarijos bakteriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213111 Biologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213112 Gėlųjų vandenų biologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213113 Jūrų biologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213114 Molekulių biologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213115 Botanikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213116 Botanikas ekologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213117 Botanikas {ekonominė botanika} Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213118 Botanikas histologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213119 Botanikas mikologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213120 Dirvožemio botanikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213121 Botanikas taksonomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213122 Citologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213123 Gyvūnų citologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213124 Augalų citologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213125 Embriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213126 Inžinierius genetikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213127 Entomologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213128 Genetikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213129 Gyvūnų genetikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213130 Augalų genetikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213131 Histologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213132 Gyvūnų histologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213133 Augalų histologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213134 Hidrobiologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213135 Ichtiologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213136 Imunologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213137 Teriologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213138 Mikrobiologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213139 Mikologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213140 Ornitologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213141 Parazitologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213142 Žuvininkystės specialistas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213143 Taksonomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213144 Gyvūnų taksonomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213145 Augalų taksonomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213146 Zoologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213147 Zoologas ekologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213148 Zoologas entomologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213149 Zoologas histologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213150 Zoologas ichtiologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213151 Zoologas ornitologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213152 Zoologas parazitologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213153 Žuvininkystės zoologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213154 Zoologas taksonomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213155 Vivariumo selekcininkas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213156 Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys} Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213157 Botaninių kolekcijų kuratorius Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213158 Anatomas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213159 Biochemikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213160 Biofizikas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213161 Fitopatologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213162 Farmakologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213163 Farmakologas toksikologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213164 Fiziologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213165 Gyvūnų fiziologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213166 Augalų fiziologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213167 Mokslo darbuotojas {farmakologija} Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213168 Medicinos biologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213169 Medicinos mikrobiologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213170 Medicinos parazitologas Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213201 Agronomas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213202 Augalų apsaugos agronomas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213203 Gyvulininkystės specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213204 Miškininkas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213205 Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213206 Pasėlių tyrimo specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213207 Gėlininkystės specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213208 Sodininkystės specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213209 Daržininkystės specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213210 Medelyno specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213211 Miškininkystės specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213212 Dirvožemininkas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213213 Zootechnikas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213214 Miškų ūkio inžinierius Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213215 Agronomas ekonomistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213216 Agronomas mechanikas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213217 Agronomas zootechnikas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213218 Agronomas sodininkas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213219 Agronomas apželdintojas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213220 Žemės ūkio specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213221 Miškotvarkos inžinierius Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213222 Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys} Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213223 Žemės ūkio konsultantas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213224 Ūkininkavimo konsultantas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213225 Miškų ūkio konsultantas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213226 Medžioklėtyros specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213227 Medžioklėtvarkos specialistas Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213301 Ekologas Aplinkos apsaugos specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213302 Gyvūnų ekologas Aplinkos apsaugos specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213303 Augalų ekologas Aplinkos apsaugos specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
213304 Aplinkos chemikas Aplinkos apsaugos specialistai Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai
214101 Eksploatavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214102 Sąnaudų įvertinimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214103 Valdymo organizavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214104 Gamybos automatizavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214105 Planavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214106 Gamybos organizavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214107 Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214108 Darbo efektyvumo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214109 Darbo organizavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214110 Cemento gamybos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214111 Keramikos gamybos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214112 Stiklo gamybos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214113 Odos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214114 Pakavimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214115 Spausdinimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214116 Tekstilės gamybos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214117 Medienos apdirbimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214118 Megztinių gaminių technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214119 Įrenginių techninės priežiūros inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214120 Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214121 Avalynės gamybos technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214122 Darbo normavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214123 Audimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214124 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214125 Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214126 Eksploatavimo inžinierius inspektorius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214128 Medienos apdirbimo inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214129 Verpimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214130 Odos gaminių technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214131 Siuvimo technologas Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214132 Techninės saugos inžinierius inspektorius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214133 Pamainos inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214134 Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys} Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214135 Įrenginių inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214136 Gamybos inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214137 Robotikos inžinierius Technologijų ir gamybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214201 Statybinių konstrukcijų inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214202 Statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214203 Aerodromų statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214204 Tiltų statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214205 Pastatų statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214206 Pastatų konstrukcijų inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214207 Dūmtraukių statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214208 Statinių priežiūros inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214209 Dokų ir krantinių statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214210 Grunto kasimo inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214211 Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214212 Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214213 Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214214 Drėkinimo sistemų inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214215 Sveikatinimo objektų statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214216 Geležinkelių tiesybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214217 Kelių tiesybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214218 Sanitarijos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214219 Gruntų mechanikos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214220 Konstrukcijų inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214221 Bokštų statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214222 Tunelių statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214223 Statybinių medžiagų technologas Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214224 Civilinės statybos inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214225 Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214226 Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba} Statybos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214301 Aplinkos apsaugos inžinierius Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214302 Ekologijos inžinierius Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214303 Mokslo darbuotojas {ekologija} Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214304 Oro taršos kontrolės inžinierius Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214305 Aplinkos duomenų analitikas Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214306 Aplinkos gerinimo specialistas Ekologijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214401 Aviacijos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214402 Laivo mechaninės įrangos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214403 Mechatronikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214404 Orlaivių konstruktorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214405 Lengvųjų automobilių konstruktorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214406 Reaktoriaus valdymo inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214407 Oro kondicionavimo inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214408 Kelių transporto priemonių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214409 Kriogeninės technikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214410 Dyzelinių variklių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214411 Dujų turbinų inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214412 Reaktyvinių variklių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214413 Lokomotyvų variklių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214414 Tepimo inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214415 Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214416 Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214417 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214418 Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214419 Įrankių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214420 Laivų variklių ir jėgainių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214421 Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214422 Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214423 Branduolinės energetikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214424 Šaldymo įrenginių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214425 Variklių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214426 Laivų statybos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214427 Mechanikos technologas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214428 Suvirinimo technologas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214429 Inžinierius instruktorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214430 Mechanikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214431 Kelių transporto priemonių ekspertas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214432 Technologijų inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214433 Konstrukcijų mechanikas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214434 Šaldytuvų įrenginių inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214435 Turbinos valdymo inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214436 Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214437 Konstruktorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214438 Transporto specialistas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214439 Remonto inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214440 Techninių dokumentų inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214441 Pasirengimo gamybai inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214442 Branduolinės saugos inžinierius inspektorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214443 Šilumos energetikos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214444 Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214445 Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214446 Suvirinimo darbų inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214447 Vežimo technologas Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214448 Inžinierius kontrolierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214449 Standartizacijos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214450 Geodezijos inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214451 Techninės priežiūros inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214452 Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika} Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214453 Jūrų laivų inžinierius Mechanikos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214501 Cheminės technologijos specialistas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214502 Cheminės technologijos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214503 Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214504 Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214505 Naftos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214506 Aludarystės technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214507 Cheminių procesų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214508 Cheminės inžinerijos technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214509 Pluošto technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214510 Maisto produktų ir gėrimų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214511 Degalų ir kuro technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214512 Dažų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214513 Popieriaus technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214514 Plastikų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214515 Polimerų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214516 Gumos technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214517 Padangų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214518 Buitinių paslaugų technologas Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214519 Žaliavų kokybės inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214520 Degalų apskaitos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214521 Biofizikos ir chemijos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214522 Biochemijos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214523 Chemijos inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214524 Kokybės inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214525 Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija} Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214526 Naftos perdirbimo inžinierius Chemijos inžinieriai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214601 Sprogdinimo darbų inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214602 Kasybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214603 Metalurgas prabuotojas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214604 Liejyklos metalurgas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214605 Metalotyrininkas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214606 Radioaktyviosios rūdos metalurgas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214607 Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214608 Kasybos technologas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214609 Metalų apdirbimo inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214610 Metalų apdirbimo technologas Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214611 Gręžinių tyrimo inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214612 Naftos gavybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214613 Naftos paruošimo inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214614 Gręžinių gręžybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214615 Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214616 Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija} Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214617 Akmens anglių kasybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214618 Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214619 Metalų kasybos inžinierius Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214901 Radiochemijos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214902 Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214903 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214904 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214905 Darbų saugos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214906 Biomedicinos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214907 Optinės įrangos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214908 Medžiagų inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214909 Saugos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214910 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214911 Automatikos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214912 Inžinerijos ekonomistas Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214913 Sistemų technikos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214914 Turto valdymo inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214915 Metrologijos inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214916 Mokslo darbuotojas {kitos inžinerijos sritys} Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214917 Sprogmenų inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
214918 Jūrų gelbėjimo inžinierius Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai
215101 Elektros inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215102 Elektros apšvietimo inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215103 Elektros sistemų inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215104 Elektros paskirstymo inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215105 Elektros gamybos inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215106 Elektros perdavimo inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215107 Elektrinės traukos inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215108 Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215109 Aukštosios įtampos inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215110 Elektrotechnikos technologas Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215111 Silpnųjų srovių inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215112 Elektros energetikos inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215113 Elektros energetikos išteklių inžinierius Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215114 Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija} Elektros inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215201 Avionikos inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215202 Aviacinių kosminių aparatų inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215203 Elektronikos inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215204 Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215205 Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija} Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215206 Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215207 Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215208 Elektroninės inžinerijos technologas Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215209 Aukštadažnių sistemų inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215210 Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215211 Radioelektronikos inžinierius Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215212 Mokslo darbuotojas {elektronika} Elektronikos inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215301 Telekomunikacijų inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215302 Orlaivių ir erdvėlaivių ryšių inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215303 Radarinio ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215304 Radijo ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215305 Signalizavimo sistemų inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215306 Telegrafo ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215307 Telefono ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215308 Televizijos ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215309 Telekomunikacijų technologas Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215310 Radiofizikos inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215311 Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215312 Palydovinio ryšio inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215313 Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos} Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
215314 Transliavimo inžinierius Telekomunikacijų inžinieriai Elektros technologijų inžinieriai Specialistai
216101 Pastatų architektas Statybos architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216102 Interjero architektas Statybos architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216103 Architektas Statybos architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216104 Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas} Statybos architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216201 Kraštovaizdžio architektas Kraštovaizdžio architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216202 Mokslo darbuotojas {kraštovaizdžio projektavimas} Kraštovaizdžio architektai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216301 Heraldikos specialistas Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216302 Komercinių produktų dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216303 Drabužių dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216304 Madų dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216305 Baldų dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216306 Pramonės gaminių dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216307 Juvelyrinių dirbinių dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216308 Pakuočių dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216309 Plakatų dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216310 Tekstilės dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216311 Dailininkas dizaineris Produktų ir drabužių dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216401 Kelių eismo inžinierius Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216402 Kelių eismo sistemos planuotojas Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216403 Miesto projektuotojas Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216404 Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216405 Projektuotojas konstruktorius Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216406 Teritorijų planavimo specialistas Miestų ir kelių eismo planuotojai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216501 Kartografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216502 Jūrų kartografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216503 Žemėlapių sudarytojas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216504 Fotogrametrijos specialistas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216505 Kosminės topografijos specialistas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216506 Kadastro topografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216507 Geodezijos topografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216508 Hidrografijos topografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216509 Matininkas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216510 Markšeideris Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216511 Fotografinės topografijos specialistas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216512 Topografas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216513 Žemėtvarkininkas Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216514 Žemėtvarkos inžinierius Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216515 Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija} Kartografai ir topografai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216601 Grafikos dizaineris Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216602 Dizaineris maketuotojas Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216603 Interneto svetainės dizaineris Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216604 Multimedijos dizaineris Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216605 Spaudinių dizaineris Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216606 Reklamų iliustruotojas Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
216607 Knygų iliustruotojas Grafikos ir multimedijos dizaineriai Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai
221101 Šeimos gydytojas Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221102 Gydytojas asistentas Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221103 Gydytojas stažuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina} Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221104 Medicinos gydytojas Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221105 Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina} Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221106 Gydytojas rezidentas {bendroji praktika/šeimos medicina} Bendrosios praktikos gydytojai Gydytojai Specialistai
221201 Gydytojas chirurgas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221202 Darbo medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221203 Kraujagyslių chirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221204 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221205 Gydytojas akušeris-ginekologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221206 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221207 Gydytojas anesteziologas reanimatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221208 Gydytojas geriatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221209 Gydytojas rezidentas {specialioji rezidentūra} Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221210 Gydytojas dermatovenerologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221211 Gydytojas dietologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221212 Gydytojas echoskopuotojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221213 Gydytojas endokrinologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221214 Gydytojas onkologas radioterapeutas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221215 Gydytojas ftiziatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221216 Gydytojas gastroenterologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221217 Gydytojas genetikas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221218 Gydytojas hematologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221219 Gydytojas infektologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221220 Širdies chirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221221 Gydytojas kardiologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221222 Abdominalinės chirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221223 Gydytojas klinikinis toksikologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221224 Gydytojas nefrologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221225 Gydytojas neonatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221226 Gydytojas neurochirurgas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221227 Gydytojas neurologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221228 Gydytojas oftalmologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221229 Gydytojas onkologas chemoterapeutas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221230 Gydytojas otorinolaringologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221231 Gydytojas patologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221232 Vaikų ligų gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221233 Gydytojas koloproktologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221234 Gydytojas psichiatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221235 Gydytojas psichoterapeutas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221236 Gydytojas pulmonologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221237 Gydytojas radiologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221238 Gydytojas refleksoterapeutas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221239 Gydytojas rentgenodiagnostas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221240 Intervencinės radiologijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221241 Gydytojas reumatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221242 Teismo medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221243 Gydytojas teismo medicinos ekspertas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221244 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221245 Vidaus ligų gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221246 Gydytojas krūtinės chirurgas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221247 Gydytojas transfuziologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221248 Gydytojas ortopedas traumatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221249 Gydytojas urologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221250 Gydytojas vaikų alergologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221251 Gydytojas vaikų chirurgas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221252 Gydytojas vaikų endokrinologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221253 Gydytojas vaikų ftiziatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221254 Gydytojas vaikų gastroenterologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221255 Gydytojas vaikų hematologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221256 Gydytojas vaikų reumatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221257 Gydytojas vaikų kardiologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221258 Gydytojas vaikų nefrologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221259 Gydytojas vaikų neurologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221260 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221261 Gydytojas vaikų pulmonologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221262 Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221263 Sporto medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221264 Aviacijos medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221265 Klinikinės fiziologijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221266 Laboratorinės medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221267 Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221268 Karo medicinos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221269 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221270 Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221271 Krūtų onkochirurgijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221272 Gydytojas teismo psichiatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221273 Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221274 Manualinės terapijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221275 Gydytojas homeopatas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221276 Intervencinės kardiologijos gydytojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221277 Gydytojas endoskopuotojas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221278 Gydytojas citologas Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221279 Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną} Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
221280 Gydytojas stažuotojas {specialioji praktika} Gydytojai specialistai Gydytojai Specialistai
222101 Bendrosios praktikos slaugytojas Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222102 Mokslo darbuotojas {slauga} Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222104 Bendruomenės slaugytojas Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222105 Psichikos sveikatos slaugytojas Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222106 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją) Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222107 Vaikų slaugytojas Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222108 Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas Slaugos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
222201 Akušeris Akušerijos specialistai Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai
223001 Homeopatas Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Specialistai
224001 Bendruomenės slaugytojas (dirbantis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje) Paramedikai Paramedikai Specialistai
225001 Gyvūnų patologas Veterinarai Veterinarai Specialistai
225002 Patologas veterinaras Veterinarai Veterinarai Specialistai
225003 Veterinarijos gydytojas Veterinarai Veterinarai Specialistai
225004 Mokslo darbuotojas {veterinarija} Veterinarai Veterinarai Specialistai
226101 Gydytojas odontologas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226102 Burnos chirurgas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226103 Gydytojas ortodontas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226104 Gydytojas periodontologas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226105 Gydytojas endodontologas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226106 Gydytojas odontologas ortopedas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226107 Gydytojas vaikų odontologas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226108 Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226109 Mokslo darbuotojas {odontologija} Gydytojai odontologai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226201 Farmacijos pramonės vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226202 Ligoninės vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226203 Vaistininkas homeopatas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226204 Veterinarijos vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226205 Vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226206 Klinikinis vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226207 Vaistininkas analitikas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226208 Vaistininkas farmakognostas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226209 Vaistininkas technologas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226210 Vaistininkas ekspertas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226211 Mokslo darbuotojas {farmacija} Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226212 Vaistininkas vadybininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226213 Vaistininkas didmenininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226214 Vaistininkas farmacinės veiklos vadovas (dirbantis vaistinėje ar farmacinių atliekų tvarkymo įmonėje) Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226215 Vaistininkas konsultantas (internetu ar žodžiu) Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226216 Veterinarijos įmonės vaistininkas Vaistininkai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226301 Epidemiologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226302 Profesinės sveikatos specialistas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226303 Aplinkos higienistas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226304 Visuomenės sveikatos specialistas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226305 Sveikatos ekologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226306 Gydytojas parazitologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226307 Gydytojas epidemiologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226308 Vaikų higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226309 Higienos laboratorijos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226310 Mitybos higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226311 Aplinkos higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226312 Radiacinės higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226313 Sveikatos priežiūros vadybininkas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226314 Gydytojas edukologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226315 Bendrosios higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226316 Darbo higienos gydytojas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226317 Dezinfektologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226318 Gydytojas mikrobiologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226319 Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija} Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226320 Sveikatos edukologas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226321 Darbų saugos organizatorius Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226322 Radiacinės saugos ekspertas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226323 Radiacinės saugos specialistas Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226401 Kineziterapeutas Fizioterapeutai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226402 Ergoterapeutas Fizioterapeutai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226403 Kineziologas Fizioterapeutai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226501 Dietistas Dietistai ir mitybos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226502 Sporto mitybos specialistas Dietistai ir mitybos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226503 Dietologas Dietistai ir mitybos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226504 Dietetikos technologas Dietistai ir mitybos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226601 Kalbos terapeutas Audiologai ir kalbos terapeutai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226701 Optometrijos specialistas Optometrijos specialistai ir optikai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226901 Klinikos patologas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226902 Teismo medicinos patologas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226903 Medicinos patologas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226904 Medicinos entomologas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226905 Medicinos genetikas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226906 Teismo medicinos ekspertas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226907 Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą} Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226908 Medicinos auditorius Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226909 Menų terapeutas Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226910 Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
226911 Farmacinės veiklos inspektorius Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Kiti sveikatos specialistai Specialistai
231001 Filosofijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231002 Etikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231003 Teologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231004 Religijos mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231005 Menotyros dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231006 Filologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231007 Užsienio kalbos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231008 Gimtosios kalbos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231009 Istorijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231010 Archeologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231011 Etnologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231012 Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231013 Muzikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231014 Atlikėjų meno dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231015 Dailės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231016 Vaizduojamojo meno dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231017 Dizaino dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231018 Dailiųjų amatų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231019 Teatro meno dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231020 Audiovizualinio meno dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231021 Architektūros dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231022 Kitų meno dalykų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231023 Teisės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231024 Politikos mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231025 Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231026 Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231027 Rinkodaros ir reklamos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231028 Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231029 Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231030 Viešojo administravimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231031 Valdymo ir administravimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231032 Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231033 Darbo organizavimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231034 Ekonomikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231035 Sociologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231036 Kultūrologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231037 Socialinio darbo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231038 Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231039 Psichologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231040 Edukologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231041 Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231042 Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231043 Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231044 Sporto dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231045 Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231046 Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231047 Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231048 Kitų socialinių mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231049 Matematikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231050 Statistikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231051 Fizikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231052 Chemijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231053 Biochemijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231054 Geologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231055 Geografijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231056 Informatikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231057 Kompiuterijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231058 Kitų fizinių mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231059 Biologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231060 Biofizikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231061 Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231062 Agronomijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231063 Augalininkystės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231064 Sodininkystės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231065 Miškininkystės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231066 Žuvininkystės dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231067 Žemės ūkio dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231068 Medicinos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231069 Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231070 Odontologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231071 Farmacijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231072 Visuomenės sveikatos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231073 Reabilitacijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231074 Slaugos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231075 Veterinarinės medicinos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231076 Gyvulininkystės technologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231077 Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231078 Aplinkotyros dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231079 Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231080 Elektros inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231081 Elektronikos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231082 Automatikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231083 Statybos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231084 Saugos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231085 Transporto inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231086 Aplinkos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231087 Kraštotvarkos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231088 Cheminės technologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231089 Bioinžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231090 Energetikos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231091 Informatikos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231092 Medžiagų mokslo dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231093 Pramonės inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231094 Maisto produktų gamybos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231095 Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231096 Kasybos ir gavybos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231097 Mechanikos inžinerijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231098 Metrologijos dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
231099 Kitų technologijos mokslų dėstytojas Aukštųjų mokyklų dėstytojai Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai
232001 Vaizduojamojo meno mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232002 Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232003 Audiovizualinio meno mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232004 Žiniasklaidos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232005 Dizaino mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232006 Dailiųjų amatų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232007 Archeologijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232008 Filosofijos ir etikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232009 Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232010 Psichologijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232011 Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232012 Politikos mokslų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232013 Ekonomikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232014 Archyvistikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232015 Prekybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232016 Rinkodaros ir reklamos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232017 Finansų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232018 Bankininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232019 Draudimo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232020 Buhalterijos ir audito mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232021 Valdymo ir administravimo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232022 Sekretoriaus darbo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232023 Raštvedybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232024 Darbo organizavimo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232025 Teisės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232026 Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232027 Biochemijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232028 Aplinkotyros mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232029 Taikomosios fizikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232030 Taikomosios chemijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232031 Geodezijos ir geologijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232032 Hidrotechnikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232033 Taikomosios matematikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232034 Statistikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232035 Informacinių technologijų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232036 Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232037 Mechanikos ir metalo darbų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232038 Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232039 Elektronikos ir automatikos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232040 Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232041 Transporto priemonių mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232042 Maisto produktų gamybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232043 Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232044 Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232045 Kasybos ir gavybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232046 Architektūros ir miestų planavimo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232047 Žemėtvarkos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232048 Statybos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232049 Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232050 Augalininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232051 Gyvulininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232052 Sodininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232053 Miškininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232054 Žuvininkystės mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232055 Veterinarijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232056 Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232057 Slaugos ir priežiūros mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232058 Terapijos ir reabilitacijos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232059 Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232060 Socialinio darbo mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232061 Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232062 Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232063 Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232064 Paslaugų teikimo namuose mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232065 Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232066 Transporto paslaugų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232067 Aplinkosaugos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232068 Sanitarijos ir higienos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232069 Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232070 Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
232071 Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas Profesijos mokytojai Profesijos mokytojai Specialistai
233001 Lietuvių kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233002 Anglų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233003 Baltarusių kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233004 Danų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233005 Ispanų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233006 Italų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233007 Lenkų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233008 Norvegų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233009 Prancūzų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233010 Rusų kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233011 Vokiečių kalbos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233012 Kitų užsienio kalbų mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233013 Matematikos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233014 Kompiuterijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233015 Istorijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233016 Politologijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233017 Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233018 Ekonomikos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233019 Geografijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233020 Fizikos ir astronomijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233021 Biologijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233022 Chemijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233023 Dailės mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233024 Muzikos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233025 Teatro meno mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233026 Choreografijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233027 Tikybos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233028 Etikos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233029 Kūno kultūros mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233030 Braižybos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233031 Darbų mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233032 Technologijos mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
233033 Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai
234101 Pradinio ugdymo mokytojas Pradinio ugdymo mokytojai Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Specialistai
234201 Lopšelio-darželio auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Specialistai
234202 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Specialistai
235101 Švietimo konsultantas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235102 Švietimo metodų konsultantas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235103 Mokymo metodų konsultantas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235104 Mokymo planų sudarytojas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235105 Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235106 Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235107 Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235108 Metodininkas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235109 Mokslo darbuotojas {mokymo metodai} Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235110 Mokyklų inspektorius Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235111 Švietimo paslaugų vadybininkas Švietimo metodų specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235201 Specialusis pedagogas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235202 Logopedas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235203 Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235204 Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas, surdopedagogas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235205 Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235301 Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas} Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235302 Praktinio kalbos mokymo mokytojas Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235303 Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235401 Neformaliojo švietimo mokytojas {muzikos mokymas} Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235402 Privatus gitaros mokytojas Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235403 Privatus dainavimo mokytojas Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235501 Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas} Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235502 Privatus šokių mokytojas Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235503 Privatus tapybos mokytojas Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235601 Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas} Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235602 Informacinių technologijų naudojimo mokytojas Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235603 Kompiuterių naudojimo mokytojas Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235901 Socialinis pedagogas Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235902 Auklėtojas Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235903 Privatus raštingumo mokytojas Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235904 Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys} Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235905 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
235906 Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} Kitur nepriskirti mokymo specialistai Kiti mokymo specialistai Specialistai
241101 Savivaldybės kontrolierius Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241102 Valstybinis auditorius Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241103 Buhalteris Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241104 Auditorius Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241105 Finansų kontrolierius Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241106 Auditorius kontrolierius Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241107 Mokslo darbuotojas {apskaita} Buhalteriai Finansų specialistai Specialistai
241201 Nekilnojamojo turto planuotojas Finansų ir investicijų konsultantai Finansų specialistai Specialistai
241202 Asmeninis bankininkas Finansų ir investicijų konsultantai Finansų specialistai Specialistai
241203 Finansų planuotojas Finansų ir investicijų konsultantai Finansų specialistai Specialistai
241204 Finansų vadybininkas Finansų ir investicijų konsultantai Finansų specialistai Specialistai
241205 Mokslo darbuotojas {finansų mokslas} Finansų ir investicijų konsultantai Finansų specialistai Specialistai
241301 Obligacijų analitikas Finansų analitikai Finansų specialistai Specialistai
241302 Investicijų konsultantas Finansų analitikai Finansų specialistai Specialistai
241303 Vertybinių popierių konsultantas Finansų analitikai Finansų specialistai Specialistai
241304 Finansų analitikas Finansų analitikai Finansų specialistai Specialistai
241305 Finansininkas Finansų analitikai Finansų specialistai Specialistai
242101 Gamybos metodų inžinierius Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242102 Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242103 Organizavimo ir metodų analitikas Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242104 Verslo konsultantas Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242105 Vadybos konsultantas Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242106 Mokslo darbuotojas {vadyba} Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242107 Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas Vadybos ir organizavimo analitikai Administravimo specialistai Specialistai
242201 Seimo Pirmininko padėjėjas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242202 Patarėjas (išskyrus Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Primininko, ministro, mero, teismų pirmininkų ir diplomatinės tarnybos patarėją) Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242203 Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242204 Respublikos Prezidento konsultantas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242205 Respublikos Prezidento referentas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242206 Ministro Pirmininko padėjėjas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242207 Ministro padėjėjas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242208 Specialusis atašė Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242209 Savivaldybės tarybos sekretorius Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242210 Projekto vadovas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242211 Programų koordinatorius Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242212 Viešojo administravimo specialistas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242213 Politikos (veiklos krypčių) analitikas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242214 Informacijos rinkimo specialistas Politikos ir administravimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242301 Karjeros konsultantas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242302 Užimtumo analitikas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242303 Užimtumo specialistas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242304 Darbo vietų ir užimtumo analitikas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242305 Personalo specialistas [vadybininkas] Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242306 Įdarbinimo konsultantas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242307 Profesijos pasirinkimo tarpininkas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242308 Profesijos pasirinkimo specialistas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242309 Darbo vietų analitikas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242310 Profesinio orientavimo konsultantas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242311 Užimtumo tyrėjas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242312 Personalo padalinio inspektorius Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242313 Personalo padalinio psichologas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242314 Personalo atrankos specialistas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242315 Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas} Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242316 Profesijos konsultantas Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242401 Personalo mokymo specialistas Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242402 Personalo rengimo specialistas Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242403 Personalo rengimo inžinierius Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
242404 Gamybinio mokymo meistras Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai Administravimo specialistai Specialistai
243101 Reklamos kampanijų organizatorius Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243102 Rinkos tyrimo analitikas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243103 Logistikos specialistas [vadybininkas] Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243104 Pardavimo skatinimo metodų specialistas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243105 Pardavimo vadybininkas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243106 Rinkodaros specialistas [vadybininkas] Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243107 Prekių žinovas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243108 Rinkotyros specialistas [vadybininkas] Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243109 Turizmo vadybininkas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243110 Sutarčių inžinierius Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243111 Produkto vadybininkas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243112 Vežimo specialistas [vadybininkas] Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243113 Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243114 Leidybos organizavimo specialistas Reklamos ir rinkodaros specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243201 Seimo Pirmininko atstovas spaudai Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243202 Respublikos Prezidento atstovas spaudai Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243203 Ministro Pirmininko atstovas spaudai Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243204 Ministro atstovas spaudai Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243205 Ryšių su žiniasklaida specialistas Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243206 Visuomenės informavimo specialistas Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243207 Atstovas ryšiams su visuomene Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243208 Atstovas spaudai Viešųjų ryšių specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243301 Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243302 Pramonės gaminių pardavimo atstovas Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243303 Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243304 Techninis pardavimo atstovas Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
243401 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai
251101 Kompiuterių sistemų analitikas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251102 Geografinių informacinių sistemų analitikas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251103 Grafinių sistemų analitikas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251104 Kompiuterių sistemų specialistas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251105 Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos} Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251106 Verslo informacinių technologijų konsultantas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251107 Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251108 Ekonominių informacinių sistemų analitikas Sistemų analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251201 Kompiuterių sistemų projektuotojas Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251202 Programinės įrangos inžinierius Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251203 Programinės įrangos kūrėjas Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251204 Programinės įrangos projektuotojas Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251205 Programų analitikas Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251206 Kompiuterių taikymo inžinierius Programinės įrangos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251301 Svetainės kūrėjas Saityno ir multimedijos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251302 Multimedijos programų kūrėjas Saityno ir multimedijos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251303 Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas Saityno ir multimedijos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251304 Internetinių paslaugų kūrėjas Saityno ir multimedijos kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251401 Programuotojas Taikomųjų programų kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251402 Ekonominių informacinių sistemų programuotojas Taikomųjų programų kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251403 Inžinierius programuotojas Taikomųjų programų kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251404 Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas} Taikomųjų programų kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251405 Kompiuterių programuotojas Taikomųjų programų kūrėjai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
251901 Programinės įrangos testuotojas Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai
252101 Kompiuterių duomenų bazių analitikas Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252102 Duomenų bazių administratorius Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252103 Duomenų bazių specialistas Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252104 Duomenų bazių programuotojas Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252201 Tinklo administratorius Sistemų administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252202 Informacinių technologijų sistemų administratorius Sistemų administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252203 Kompiuterių sistemų administratorius Sistemų administratoriai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252301 Kompiuterių ryšių analitikas Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252302 Kompiuterių sistemų inžinierius Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252303 Tinklo analitikas Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252304 Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252305 Kompiuterių tinklo administratorius Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252306 Ryšių programuotojas Kompiuterių tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252901 Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252902 Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas} Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252903 Mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierius Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252904 Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252905 Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos inžinierius Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252906 Kompiuterijos inžinierius Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252907 Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
252908 Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys} Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai
261101 Advokatas Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261102 Įgaliotinis, patikėtinis Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261103 Teisininkas Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261104 Civilinės teisės specialistas Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261105 Turto perdavimo teisininkas Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261106 Baudžiamosios teisės specialistas Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261107 Prokuroras Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261108 Antstolis Teisininkai Teisės specialistai Specialistai
261201 Konstitucinio Teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261202 Teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261203 Apeliacinio teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261204 Arbitražo teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261205 Apygardos teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261206 Apylinkės teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261207 Civilinių bylų teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261208 Aukščiausiojo Teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261209 Ikiteisminio tyrimo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261210 Baudžiamųjų bylų teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261211 Apygardos administracinio teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261213 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Teisėjai Teisės specialistai Specialistai
261901 Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje) Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261902 Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261903 Atašė Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261904 Konsulas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261905 Vicekonsulas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261906 Teismo pirmininko padėjėjas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261907 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininko patarėjas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261908 Teismo skyriaus pirmininko patarėjas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261909 Teismo konsultantas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261910 Juriskonsultas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261911 Draudimo ieškinių patikėtinis Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261912 Notaras Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
261913 Tyrėjas Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisės specialistai Specialistai
262101 Archyvaras Archyvų ir muziejų specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262102 Fondų saugotojas Archyvų ir muziejų specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262103 Muziejininkas Archyvų ir muziejų specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262104 Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė} Archyvų ir muziejų specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262201 Dokumentuotojas Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262202 Verslo informacijos paslaugų specialistas Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262203 Techninės informacijos paslaugų specialistas Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262204 Bibliotekininkas Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262205 Bibliografas Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
262206 Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys} Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai
263101 Ekonometrijos specialistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263102 Ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263103 Žemės ūkio ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263104 Ekonometrijos ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263105 Finansų ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263106 Tarptautinės prekybos ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263107 Darbo ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263108 Mokesčių ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263109 Prekybos ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263110 Planavimo ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263111 Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263112 Ekonomistas analitikas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263113 Tiekimo ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263114 Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas Ekonomistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263201 Antropologas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263202 Archeologas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263203 Etnologas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263204 Geografas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263205 Ekonominės geografijos specialistas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263206 Fizinės geografijos specialistas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263207 Politinės geografijos specialistas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263208 Sociologas Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263209 Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir panašios sritys} Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263301 Genealogas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263302 Istorikas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263303 Ekonomikos istorikas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263304 Politikos istorikas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263305 Kultūros istorikas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263306 Visuomeninių santykių istorikas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263307 Filosofas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263308 Politologas Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263309 Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politikos mokslai} Filosofai, istorikai ir politologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263401 Psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263402 Medicinos psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263403 Mokyklos psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263404 Organizacinės psichologijos psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263405 Psichologas psichoterapeutas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263406 Socialinės psichologijos psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263407 Mokslo darbuotojas {psichologija} Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263408 Teismo psichologas Psichologai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263501 Socialinių išmokų specialistas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263502 Socialinės rūpybos specialistas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263503 Vaikų globos namų ar pensionato auklėtojas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263504 Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263505 Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263506 Socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263507 Neįgaliųjų socialinis darbuotojas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263508 Socialinis darbuotojas konsultantas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263509 Socialinis reabilitologas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263510 Neįgaliųjų reabilitologas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263511 Mokslo darbuotojas {socialinis darbas} Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263512 Vedybų konsultantas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263513 Socialinio darbo organizatorius Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263514 Socialinių programų koordinatorius Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263515 Socialinio darbo vadybininkas Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263516 Socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje) Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263601 Arkivyskupas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263602 Vyskupas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263603 Kapelionas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263604 Parapijos vikaras Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263605 Vikaro padėjėjas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263606 Dvasininkas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263607 Misionierius Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263608 Vienuolis Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263609 Vienuolė Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263610 Pastorius Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263611 Klebonas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263612 Rabinas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263613 Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius) Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263614 Teologas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263615 Bonza Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263616 Imamas Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
263617 Altarista Religijų specialistai Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai
264101 Rašytojas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264102 Biografas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264103 Reklamos tekstų autorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264104 Viešųjų leidinių tekstų autorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264105 Techninių tekstų autorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264106 Kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264107 Meno kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264108 Knygų kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264109 Teatro kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264110 Kino filmų kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264111 Literatūros kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264112 Muzikos kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264113 Radijo laidų kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264114 Televizijos laidų kritikas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264115 Dramaturgas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264116 Mokslinis redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264117 Knygų redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264118 Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264119 Rankraščių redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264120 Scenarijaus redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264121 Eseistas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264122 Romanistas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264123 Novelistas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264124 Poetas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264125 Stilistas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264126 Brailio rašto knygų redaktorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264127 Pjesių autorius Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264128 Metraštininkas Autoriai ir kiti rašytojai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264201 Apžvalgininkas Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264202 Laidos vedėjas Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264203 Žinių komentatorius [vedėjas] Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264204 Sporto komentatorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264205 Žiniasklaidos korespondentas Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264206 Vietinių naujienų skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264207 Spaudinių redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264208 Finansų skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264209 Užsienio skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264210 Laikraščio redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264211 Periodinio leidinio redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264212 Žurnalistas Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264213 Korektūrų redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264214 Sporto skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264215 Budintysis redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264216 Žiniasklaidos reporteris Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264217 Laikraščio skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264218 Periodinio leidinio skyriaus redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264219 Techninis redaktorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264220 Reporteris Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264221 Radijo laidų komentatorius Žurnalistai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264301 Etimologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264302 Grafologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264303 Vertėjas žodžiu Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264304 Leksikografas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264305 Literatūrologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264306 Filologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264307 Filologas morfologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264308 Fonologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264309 Semasiologas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264310 Vertėjas raštu Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264311 Tautosakininkas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264312 Kalbos tvarkytojas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264313 Lietuvių kalbos konsultantas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264314 Kalbininkas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264315 Gestų kalbos vertėjas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264316 Vertėjas Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
264317 Mokslo darbuotojas {kalbotyra, literatūrologija} Vertėjai ir kalbininkai Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai
265101 Dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265102 Dailininkas drabužių modeliuotojas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265103 Dailininkas madų kūrėjas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265104 Grafikas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265105 Peizažininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265106 Tapytojas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265107 Plakatų dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265108 Karikatūrininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265109 Animacinių filmų dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265110 Graviruotojas ofortistas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265111 Skulptorius Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265112 Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265113 Portretų dailininkas, portretistas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265114 Dailininkas restauratorius Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265115 Dailininkas scenografas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265116 Dailininkas apipavidalintojas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265117 Restauratorius Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265118 Dailėtyrininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265119 Dailininkas dekoratorius Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265120 Dailininkas fotografas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265121 Grimo dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265122 Šviesos dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265123 Kostiumų dailininkas Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265201 Kompozitorius Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265202 Muzikos aranžuotojas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265203 Instrumentalistas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265204 Muzikantas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265205 Muzikologas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265206 Choro dainininkas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265207 Džiazo dainininkas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265208 Operos dainininkas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265209 Populiariosios muzikos dainininkas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265210 Muzikos transponuotojas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265211 Kapelmeisteris Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265212 Dirigentas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265213 Koncertmeisteris Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265214 Dirigento asistentas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265215 Naktinio klubo muzikantas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265216 Naktinio klubo dainininkas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265217 Akompanuotojas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265218 Chormeisteris Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265219 Chormeisterio asistentas Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265301 Baleto aranžuotojas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265302 Choreografas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265303 Baleto šokėjas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265304 Sportinių šokių šokėjas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265305 Tautinių šokių šokėjas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265306 Baletmeisteris Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265307 Baletmeisterio asistentas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265308 Naktinio klubo šokėjas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265309 Baro šokėjas Šokėjai ir choreografai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265401 Prodiuseris Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265402 Kino filmų režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265403 Radijo laidų režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265404 Scenos režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265405 Vaizdo režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265406 Teatro režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265407 Šviesos režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265408 Garso režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265409 Televizijos laidų režisierius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265410 Režisieriaus asistentas Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265411 Koncertų [spektaklių] organizatorius Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265501 Aktorius Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265502 Teatro aktorius Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265503 Kino aktorius Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265504 Parodijuotojas Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265505 Pasakotojas Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265506 Mimas Aktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265601 Žinių pranešėjas Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265602 Radijo žinių pranešėjas Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265603 Televizijos žinių pranešėjas Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265604 Diktorius Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265901 Renginio vedėjas, konferansjė Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265902 Diskotekos vedėjas, didžėjus Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265903 Akrobatas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265904 Klounas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265905 Cirko komikas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265906 Hipnotizuotojas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265907 Iliuzionistas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265908 Gamtos garsų pamėgdžiotojas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265909 Žongliruotojas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265910 Magas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265911 Fokusininkas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265912 Lėlininkas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265913 Laukinių žvėrių dresuotojas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
265914 Oro akrobatas Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai
311101 Astronomijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311102 Chemijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311103 Geologijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311104 Geofizikos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311105 Meteorologijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311106 Okeanografijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311107 Fizikos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311108 Sprogdinimo darbų technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311109 Audinių apdailos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311110 Metrologas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311111 Metrologijos technikas Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311112 Metrologas kontrolierius Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311201 Statybos inžinerijos vertintojas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311202 Statybos darbų prižiūrėtojas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311203 Statybos inžinerijos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311204 Dugno gilinimo ir valymo technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311205 Hidraulikos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311206 Hidrologijos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311207 Melioracijos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311208 Sanitarinių įrenginių technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311209 Sanitarinės inžinerijos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311210 Gruntų mechanikos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311211 Topografijos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311212 Konstrukcijų technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311213 Darbo normavimo technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311214 Eksploatavimo technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311215 Geotechnikos technikas Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311216 Pastatų saugos sistemų inspektorius Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311217 Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311218 Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius Statybos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311301 Elektrotechninės įrangos vertintojas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311302 Elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311303 Elektros apšvietimo elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311304 Elektros paskirstymo elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311305 Elektros perdavimo elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311306 Elektrinės traukos elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311307 Aukštosios įtampos elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311308 Elektros sistemų elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311309 Šaldymo agregatų elektrotechnikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311310 Elektros energetikos technikas Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311311 Elektrinių gaminių kokybės inspektorius Elektros inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311401 Elektroninės įrangos vertintojas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311402 Elektroninės įrangos technikas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311403 Aparatinės įrangos technikas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311404 Matavimo aparatūros technikas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311405 Puslaidininkinių įtaisų technikas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311406 Elektronikos inžinerijos technikas Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311407 Elektroninių gaminių kokybės inspektorius Elektronikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311501 Aviacinių kosminių aparatų technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311502 Remonto doko meistras Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311503 Mechanikos inžinerijos vertintojas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311504 Cecho meistras Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311505 Aviacijos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311506 Laivų statybos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311507 Mašinų gamybos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311508 Orlaivių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311509 Žemės ūkio mašinų technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311510 Oro vėdinimo įrangos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311511 Savaeigių mašinų technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311512 Dyzelinių variklių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311513 Dujų turbinų technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311514 Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311515 Pramonės mašinų ir įrankių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311516 Matavimo aparatūros gamybos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311517 Reaktyvinių variklių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311518 Lokomotyvų variklių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311519 Tepimo technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311520 Branduolinės įrangos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311521 Šaldymo įrenginių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311522 Laivų statybos įrangos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311523 Variklių ir jėgainių įrangos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311524 Karinių laivų technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311525 Branduolinės energetikos įrenginių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311526 Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311527 Įrangos meistras Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311528 Įrenginių eksploatavimo meistras Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311529 Remonto technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311530 Mechaninių dirbtuvių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311531 Vidaus degimo variklių technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311532 Aviacijos inžinerijos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311533 Jūrų inžinerijos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311534 Mechanikos technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311535 Jūrų laivų ekspertas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311536 Transporto priemonių inspektorius Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311537 Mechaninių gaminių kokybės inspektorius Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311538 Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311539 Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311540 Vežimo technikas Mechanikos inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311601 Cheminės technologijos vertintojas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311602 Cheminės inžinerijos technikas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311603 Cheminių procesų technikas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311604 Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311605 Chemijos laboratorijos technikas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311606 Naftos verslovės technikas Cheminės inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311701 Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311702 Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311703 Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311704 Kasybos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311705 Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311706 Liejamosios metalurgijos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311707 Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311708 Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311709 Gręžinių likvidavimo technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311710 Budintysis technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311711 Kasybos inžinerijos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311712 Metalurgijos technikas Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311713 Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius {gavyba} Gavybos ir metalurgijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311801 Braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311802 Architektūrinių brėžinių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311803 Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311804 Štampų ir matricų braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311805 Techninių brėžinių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311806 Statybos inžinerijos objektų braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311807 Elektrotechninių gaminių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311808 Elektroninių gaminių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311809 Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311810 Jūrų inžinerijos braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311811 Mechanikos inžinerijos braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311812 Statybos technikos braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311813 Aviacijos technikos braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311814 Geologinių žemėlapių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311815 Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311816 Litografijos braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311817 Techninis braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311818 Topografinių žemėlapių braižytojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311819 Techninis iliustruotojas Braižytojai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311901 Informacinių technologijų technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311902 Gamybos veiksmingumo organizavimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311903 Pramonės išdėstymo organizavimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311904 Metodų tyrimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311905 Planavimo [organizavimo] technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311906 Gamybos metodų technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311907 Saugumo technikos technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311908 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektavimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311909 Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311910 Ekonomiškos gamybos metodų technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311911 Darbo laiko analizės technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311912 Darbų apimties įvertinimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311913 Standartizacijos technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311914 Technologijų technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311915 Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311916 Gamybos parengimo technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
311917 Robotikos technikas Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312101 Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312102 Naftos gavybos meistras Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312103 Karjero darbų meistras Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312104 Gręžinio brigadininkas Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312201 Pamainos meistras Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312202 Gamybos meistras Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312203 Cecho [baro] meistras Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312204 Remonto mechaninio baro meistras Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312205 Gamybos darbų brigadininkas Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312206 Surinkimo darbų meistras Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312301 Geležinkelio ruožo meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312302 Tiltų meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312303 Kelių meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312304 Statybos darbų brigadininkas Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312305 Pastatų statybos darbų meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312306 Statybvietės darbų meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
312307 Pastatų ir statinių remonto meistras Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313101 Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313102 Elektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313103 Elektros generavimo dujų įrangos operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313104 Elektros generatoriaus operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313105 Hidroelektrinės generatoriaus operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313106 Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313107 Geoterminės jėgainės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313108 Hidroelektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313109 Termofikacinės elektrinės gamtinių dujų įrangos operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313110 Branduolinės elektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313111 Branduolinio reaktoriaus elektros generatoriaus operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313112 Reaktorių skyriaus operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313113 Elektros srovės lygintuvo operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313114 Garo jėgainės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313115 Elektros generavimo turbinos operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313116 Jėgainės turbinos operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313117 Vėjo elektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313118 Kilnojamosios elektros stoties mašinistas Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313119 Karštosios kameros operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313120 Saulės elektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313121 Potvynių elektrinės operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313122 Reaktorių skyriaus transporto technologinės įrangos operatorius Elektrinių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313201 Aerotanko operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313202 Atliekų deginimo krosnių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313203 Nusodintuvų operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313204 Vandens filtravimo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313205 Nuotekų valymo įrenginių aparatininkas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313206 Atliekų deginimo įrenginio operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313207 Vandens siurblinės operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313208 Siurblinės (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313209 Chloravimo įrangos operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313210 Vandenvietės įrangos operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313211 Vandens rezervuaro operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313212 Nuotekų apdorojimo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313213 Vandens užtvankos prižiūrėtojas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313214 Kompresorinės mašinistas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313215 Kompresorinės įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313216 Valymo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313217 Dumblo aikštelių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313218 Vandens cheminio valymo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313219 Vandens nupiltuvo motoristas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313220 Vandentiekio siurblinės mašinistas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313221 Vandentiekio įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313222 Valymo įrangos operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313223 Siurblinės mašinistas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313224 Vandens cheminio valymo įrenginių aparatininkas Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313225 Nuosėdų džiovinimo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313226 Vandens specialiojo valymo įrenginių operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313227 Vandens nuotėkio paieškos operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313228 Geriamojo vandens ruošimo stoties operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313229 Geriamojo vandens ruošimo įrenginio operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313230 Nuotekų valymo stoties operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313231 Nuotekų šalinimo įrenginio operatorius Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313301 Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313302 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313303 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo maišytuvo operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313304 Cheminių ir panašių medžiagų filtravimo preso operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313305 Naftos telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313306 Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313307 Cheminių ir panašių medžiagų ekstraktoriaus operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313308 Būgninio filtro operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313309 Cheminių ir panašių medžiagų sijojimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313310 Žalios naftos valymo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313311 Ultrafiltravimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313312 Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) garintuvo operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313313 Karštosios kameros technikas Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313314 Chemikalų balinimo aparato operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313315 Vakuuminio įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313316 Galvaninių elementų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313317 Radioaktyviųjų medžiagų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313401 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo produktų maišytuvo operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313402 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo įrenginio operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313403 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės valdymo pulto operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313404 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313405 Naftos ir gamtinių dujų siurblinės operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313406 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313407 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus siurblio operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313408 Sieros iš išvalytos naftos ir gamtinių dujų šalinimo įrenginio operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313409 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų apdorojimo įrenginio operatorius Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313501 Metalo lydkrosnės operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313502 Tiglinės metalo lydkrosnės operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313503 Besemerio konverterio operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313504 Deguoninio konverterio operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313505 Tomo konverterio operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313506 Pudlingavimo krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313507 Spalvotųjų metalų rafinavimo krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313508 Plieno rafinavimo krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313509 Plieno rafinavimo atvirosios angos krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313510 Plieno rafinavimo Marteno krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313511 Spalvotųjų metalų konverterio operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313512 Plieno konverterio operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313513 Šachtinės metalo lydkrosnės operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313514 Elektrinės lankinės metalo lydkrosnės operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313515 Metalo lydymo Marteno krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313516 Atšvaitinės metalo lydkrosnės operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313517 Metalų atkaitinimo antrajam lydymui krosnies operatorius Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313901 Roboto valdymo technikas Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313902 Robotų technikas Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313904 Pramonės roboto valdymo technikas Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313905 Popieriaus plaušienos taurinimo operatorius Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313906 Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313907 Automatizuotos surinkimo linijos operatorius Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
313908 Robotų operatorius Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314101 Anatomijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314102 Bakteriologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314103 Biologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314104 Botanikos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314105 Ekologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314106 Farmakologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314107 Fiziologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314108 Serologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314109 Audinių laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314110 Zoologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314111 Mikrobiologijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314112 Laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314113 Chemijos laborantas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314114 Ėminių ėmėjas Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314201 Valstybinis veislininkystės inspektorius Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314202 Agronomijos technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314203 Pasėlių tyrimo technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314204 Gėlininkystės technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314205 Daržininkystės technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314206 Sodininkystės technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314207 Dirvotyros technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314208 Apželdinimo technikas Žemės ūkio technikai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314301 Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314302 Miškininkystės technikas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314303 Miškotvarkos technikas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314304 Eigulys Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314305 Medienos ruošos meistras Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314306 Miško medelyno meistras Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314307 Taksatorius Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314308 Medžioklėtyros technikas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314309 Medžiojamų žvėrių ir paukščių prižiūrėtojas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314310 Paukščių rezervato prižiūrėtojas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314311 Gamtos rezervato prižiūrėtojas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314312 Medžioklės plotų prižiūrėtojas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
314313 Medžioklės žinovas Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315101 Budintysis mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315102 Vyriausiasis laivo mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315103 Antrasis mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315104 Mechanikas stažuotojas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315105 Laivo elektromechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315106 Budintysis elektromechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315107 Radijo ryšio operatorius Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315108 Jūrų laivo įrangos technikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315109 Laivo refrižeratorinių įrenginių mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315110 Laivo sistemų mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315111 Laivo statytojas mechanikas Laivų mechanikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315201 Laivo kapitonas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315202 Vyresnysis laivo kapitono padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315203 Vadovaujantysis jūrininkas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315204 Budintysis laivo kapitono padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315205 Budintysis laivo kapitono padėjėjas stažuotojas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315206 Laivo kapitonas mechanikas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315207 Laivavedys Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315208 Stividoras Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315209 Laivo škiperis Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315210 Laivo kapitono padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315211 Laivo škiperio padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315212 Uosto kapitonas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315213 Žemkasės kapitonas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315214 Vyresnysis žemkasės kapitono padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315215 Locmanas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315216 Šturmanas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315217 Žemsiurbės vadas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315218 Žemsiurbės vado padėjėjas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315219 Jachtos kapitonas Laivavedžiai ir laivų kapitonai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315301 Orlaivio vadas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315302 Orlaivio navigatorius Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315303 Oro linijų transporto pilotas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315304 Sraigtasparnio pilotas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315305 Pilotas bandytojas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315306 Pilotas instruktorius Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315307 Pilotas mėgėjas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315308 Komercinės aviacijos pilotas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315309 Skraidantysis inžinierius Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315310 Sklandytojas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315311 Laisvojo aerostato pilotas Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315312 Skraidymo instruktorius Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315401 Aerodromo eismo vadovas Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315402 Prieigos skrydžių vadovas Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315403 Skrydžių valdymo dispečeris Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315404 Oro erdvės skrydžių vadovas Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315405 Oro eismo informacijos operatorius Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315406 Skrydžių vadovas instruktorius Skrydžių vadovai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315501 Skrydžių saugos technikas Skrydžių saugos elektronikos technikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
315502 Aerodromo technikas Skrydžių saugos elektronikos technikai Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321101 Audiometrijos įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321102 Elektrokardiografijos įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321103 Elektroencefalografijos įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321104 Medicininės rentgeno įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321105 Medicininės radiografijos įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321106 Skenavimo įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321107 Optinio skenavimo įrangos operatorius Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321108 Radiologinės diagnostikos technologas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321109 Funkcinės diagnostikos technologas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321110 Perfuzininkas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321111 Operacinės slaugytojas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321112 Branduolinės medicinos technologas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321113 Medicininės radioterapijos technikas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321114 Diagnostinės radiologijos technologas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321115 Mamografijos technologas Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321201 Kraujo banko laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321202 Citologijos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321203 Genetikos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321204 Hematologijos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321205 Patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321206 Medicinos mokslų laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321207 Patologijos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321208 Medicinos tarnybos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321209 Laboratorinės diagnostikos technologas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321210 Klinikos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321211 Veterinarijos laborantas Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321301 Farmakotechnikas Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321302 Vaistininko padėjėjas Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321401 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis ar dalyvaujantis teikiant anesteziją) Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321402 Dantų technikas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321403 Dirbtinių galūnių gamybos meistras Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321404 Ortopedinių sąvaržų gamintojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321405 Dantų protezų gamintojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321408 Ortopedinių reikmenų gamintojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321409 Chirurginių reikmenų gamintojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321410 Dantų protezų taisytojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321412 Ortopedinių reikmenų taisytojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
321413 Chirurginių reikmenų taisytojas Medicinos ir dantų technikai Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
322101 Slaugytojas asistentas Jaunesnieji slaugos specialistai Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
322102 Slaugytojas praktikantas Jaunesnieji slaugos specialistai Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
322201 Akušeris asistentas Jaunesnieji akušerijos specialistai Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
323001 Nediplomuotas liaudies medicinos praktikas Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
323002 Žolininkas Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
324001 Veterinarijos felčeris Veterinarijos technikai ir felčeriai Veterinarijos technikai ir felčeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
324002 Veterinaro sėklintojo padėjėjas Veterinarijos technikai ir felčeriai Veterinarijos technikai ir felčeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
324003 Veterinaras skiepytojas Veterinarijos technikai ir felčeriai Veterinarijos technikai ir felčeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325101 Gydytojo odontologo padėjėjas Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325102 Burnos higienistas Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325201 Sveikatos statistikas ir informatikas Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325202 Medicinos statistikas Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325203 Statistinių duomenų koduotojas {medicina} Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325204 Medicinos įstaigos registratorius Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325301 Gydytojo epidemiologo padėjėjas Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325302 Gydytojo parazitologo padėjėjas Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325303 Higienos laborantas Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325304 Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325305 Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325306 Visuomenės sveikatos administratorius Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325401 Optikos reikmenų pardavėjas Optikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325402 Akinių meistras Optikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325403 Kontaktinių lęšių optikas Optikai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325501 Ergoterapeuto padėjėjas Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325502 Kineziterapeuto padėjėjas Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325503 Masažuotojas Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325601 Gydytojo padėjėjas Gydytojo padėjėjai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325602 Gydytojo oftalmologo padėjėjas Gydytojo padėjėjai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325701 Darbo higienos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325702 Ne maisto produktų saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325703 Maisto produktų saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325704 Darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325705 Vaikų priežiūros ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325706 Vartotojų apsaugos ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325707 Sveikatos saugos ir apsaugos nuo elektros inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325708 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325709 Pramonės atliekų apdorojimo darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325710 Kontrolės tarnybos technikas Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325711 Apsaugos nuo taršos ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325712 Parduotuvės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325713 Transporto darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325714 Technikos saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325715 Pamainos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325716 Sanitarijos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325717 Sanitarijos specialistas Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325718 Gydytojo higienisto padėjėjas Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325719 Medicinos entomologo padėjėjas Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325720 Profesinės sveikatos ir darbo saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325721 Maisto higienos ir saugos inspektorius Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325801 Dispečeris (dirbantis GMP dispečerinėje) Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325802 Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325901 Ortoepistas Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
325902 Kosmetologas Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331101 Užsienio biržos brokeris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331102 Investavimo brokeris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331103 Vertybinių popierių brokeris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331104 Akcijų ir obligacijų brokeris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331105 Biržos makleris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331106 Akcijų makleris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331107 Finansų makleris Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331201 Paskolų specialistas Kreditų ir paskolų specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331202 Hipotekos specialistas Kreditų ir paskolų specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331301 Buhalteris sąskaitininkas Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331302 Personalo inspektorius Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331303 Apskaitos technikas Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331304 Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331305 Gamybos apskaitos buhalteris Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331306 Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalteris Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331307 Išlaidų apskaitos buhalteris Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331308 Auditoriaus padėjėjas Jaunesnieji apskaitos specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331401 Aktuaro asistentas Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331402 Matematiko asistentas Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331403 Statistiko asistentas Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331501 Nuostolių vertintojas Nuostolių ir kiti vertintojai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331502 Draudimo ieškinių ekspertas Nuostolių ir kiti vertintojai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331503 Turto vertintojas Nuostolių ir kiti vertintojai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331504 Ieškinių inspektorius Nuostolių ir kiti vertintojai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
331505 Draudimo ieškinių inspektorius Nuostolių ir kiti vertintojai Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332101 Draudimo agentas [vadybininkas] Draudimo agentai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332102 Draudimo brokeris Draudimo agentai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332201 Paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas Pardavimo atstovai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332202 Pardavimo agentas [vadybininkas] Pardavimo atstovai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332203 Komercijos agentas Pardavimo atstovai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332301 Pirkimo agentas [vadybininkas] Pirkimo specialistai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332302 Tiekimo agentas [vadybininkas] Pirkimo specialistai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332303 Tiekėjas Pirkimo specialistai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332304 Logistas Pirkimo specialistai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332305 Supirkėjas Pirkimo specialistai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332401 Jūrų laivų brokeris Prekybos brokeriai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
332402 Prekybos brokeris Prekybos brokeriai Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333101 Krovinių skyriaus agentas Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333102 Ekspeditorius Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333103 Muitinės tarpininkas Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333202 Konferencijų ir renginių organizatorius Konferencijų ir renginių planuotojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333203 Konferencijų planuotojas Konferencijų ir renginių planuotojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333204 Vestuvių planuotojas Konferencijų ir renginių planuotojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333301 Įdarbinimo agentas Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333302 Darbo sutarčių sudarytojas Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333303 Įdarbinimo tarnautojas Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333304 Jaunimo įdarbinimo įstaigos darbuotojas Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333401 Nekilnojamojo turto agentas Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333402 Nekilnojamojo turto pardavėjas Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333403 Turto agentas Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333404 Turto pardavėjas Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333405 Nuosavybės valdytojas Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333901 Patentų agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333902 Patentinis patikėtinis Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333903 Aukciono vedėjas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333904 Literatūros kūrinių agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333905 Muzikos kūrinių agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333906 Sporto agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333907 Teatro agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333908 Reklamos agentas [vadybininkas] Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333909 Verslo paslaugų vadybininkas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333910 Keleivių skyriaus agentas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333911 Reklamos pardavėjas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
333912 Gidas Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334101 Raštinės administratorius Vyresnieji raštinės darbuotojai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334102 Administravimo padalinio vyresnysis darbuotojas Vyresnieji raštinės darbuotojai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334103 Vyresnysis duomenų įvesties darbuotojas Vyresnieji raštinės darbuotojai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334104 Vyresnysis kataloguotojas Vyresnieji raštinės darbuotojai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334105 Vyresnysis sekretorius Vyresnieji raštinės darbuotojai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334201 Teismo posėdžių sekretorius Teisės institucijų sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334202 Teismo administracijos sekretorius Teisės institucijų sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334203 Teisės institucijos sekretorius Teisės institucijų sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334301 Struktūrinio padalinio ar specialisto padėjėjas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334302 Seimo frakcijos referentas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334303 Seimo nario padėjėjas-sekretorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334304 Mero padėjėjas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334305 Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334306 Administratorius sekretorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334307 Korespondencijos tvarkytojas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334308 Stenogramų tvarkytojas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334309 Administracijos sekretorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334310 Žinių padalinio administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334311 Televizijos laidų organizatorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334312 Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334313 Administratorius referentas Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334314 Poilsio organizavimo administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334315 Prekybos įmonės administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334316 Reklamos administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334317 Viešbučio administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334318 Verslo įmonės administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334319 Sporto salės administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334320 Pardavimo padalinio administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334321 Administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334322 Apgyvendinimo paslaugų administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334323 Maitinimo paslaugų administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334324 Projekto administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334325 Elektroninio pašto ir informacijos paslaugų administratorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334326 Asmeninis sekretorius [padėjėjas] Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334327 Diplomatinis kurjeris Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334328 Konsulato sekretorius Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334401 Sanatorinio gydymo įstaigos administratorius Medicinos sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334402 Administratorius {medicina} Medicinos sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334403 Medicinos įstaigos sekretorius Medicinos sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
334404 Grožio terapijos ir sveikatinimo paslaugų administratorius Medicinos sekretoriai Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335101 Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistas Muitinės ir pasienio inspektoriai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335102 Valstybės sienos apsaugos tarnybos tyrėjas Muitinės ir pasienio inspektoriai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335103 Muitinės inspektorius Muitinės ir pasienio inspektoriai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335104 Pasienietis Muitinės ir pasienio inspektoriai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335105 Deklarantas Muitinės ir pasienio inspektoriai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335201 Mokesčių inspekcijos jaunesnysis specialistas Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335202 Importo ir eksporto deklarantas Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335301 Pensijų skyriaus specialistas Socialinių išmokų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335302 Pašalpų skyriaus specialistas Socialinių išmokų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335401 Licencijų išdavimo specialistas Licencijų išdavimo specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335402 Migracijos įstaigos specialistas Licencijų išdavimo specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335403 Migracijos įstaigos inspektorius Licencijų išdavimo specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335501 Policijos tyrėjas Policijos specialistai ir tyrėjai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335502 Policijos specialistas Policijos specialistai ir tyrėjai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335503 Kelių policijos specialistas {eismo priežiūra} Policijos specialistai ir tyrėjai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335504 Apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėjas Policijos specialistai ir tyrėjai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335901 Gaisrų tyrėjas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335902 Gaisrų prevencijos inspektorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335903 Gaisrinės saugos specialistas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335904 Priešgaisrinės profilaktikos instruktorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335905 Kainų kontrolės specialistas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335906 Viešojo administravimo institucijos specialistas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335907 Valstybės institucijos inspektorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335908 Darbo teisės inspektorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335909 Metrologijos inspektorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335910 Civilinės saugos specialistas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335911 Valstybinės tarnybos komisijos pareigūnas Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335912 Rinkimų komisijos narys Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335913 Vaiko teisių apsaugos inspektorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335914 Revizorius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
335915 Revizorius kontrolierius Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341101 Prokuroro padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341102 Advokato padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341103 Draudimo agento [vadybininko] padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341104 Teisėjo padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341105 Brokerio padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341106 Teisininko padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341107 Antstolio padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341108 Notaro padėjėjas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341109 Privatus detektyvas Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341201 Socialinių išmokų darbuotojas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341202 Jaunesnysis socialinės rūpybos specialistas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341203 Jaunesnysis socialinis darbuotojas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341204 Jaunesnysis lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341205 Socialinio darbuotojo padėjėjas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341206 Lankomosios priežiūros darbuotojas Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341207 Asmeninis padėjėjas {socialinis darbas} Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341301 Keliaujantis pamokslininkas Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341302 Novicijus Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341303 Parapijos darbuotojas Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341304 Pamokslininkas pasaulietis Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341305 Religinės bendruomenės darbuotojas Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341306 Zakristijonas Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
341307 Užkalbėtojas Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342101 Sportininkas Sportininkai ir žaidėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342102 Sportininkas profesionalas Sportininkai ir žaidėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342201 Sporto treneris Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342202 Sporto instruktorius Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342203 Sporto teisėjas Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342204 Slidinėjimo instruktorius Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342205 Plaukimo instruktorius Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342301 Buriavimo instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342302 Kūno rengybos instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342303 Jojimo instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342304 Asmeninis treneris Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342305 Nardymo instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342306 Treniruoklių salės instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
342307 Turizmo instruktorius Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343101 Kino filmo operatorius Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343102 Kinematografijos specialistas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343103 Kinematografijos kameros operatorius Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343104 Kino filmo kameros operatorius Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343105 Fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343106 Reklamos fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343107 Architektūros srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343108 Madų srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343109 Pramonės srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343110 Medicinos srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343111 Fotokorespondentas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343112 Kino operatorius Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343113 Mikrofotografijos srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343114 Naujienų agentūros fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343115 Policijos tarnybos fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343116 Portretų fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343117 Spaudos fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343118 Mokslo srities fotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343119 Fotožurnalistas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343120 Aerofotografas Fotografai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343201 Eksponavimo vitrinų apipavidalintojas Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343202 Interjero apipavidalintojas Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343203 Dekoracijų dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343204 Eksponavimo priemonių dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343205 Eksponavimo vitrinų dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343206 Parodų dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343207 Interjero dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343208 Scenos dekoracijų dizaineris Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343301 Iškamšininkas Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343302 Galerijos technikas Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343303 Muziejaus technikas Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343304 Bibliotekos technikas Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343305 Eksponavimo priemonių apipavidalintojas Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343401 Vyriausiasis virėjas Vyriausieji virėjai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343501 Režisieriaus padėjėjas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343502 Vestuvių vedėjas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343503 Sufleris Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343504 Scenos technikas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343505 Specialiųjų efektų technikas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343506 Gatvės šokėjas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343507 Gatvės muzikantas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343508 Apšvietimo technikas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343509 Triukų koordinatorius Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
343510 Tatuiruotojas Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351101 Kompiuterių įrangos operatorius Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351102 Išorinės kompiuterių įrangos operatorius Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351103 Kompiuterių sparčiojo spausdintuvo operatorius Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351201 Kompiuterių ryšių specialisto asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351202 Kompiuterių duomenų bazių analitiko asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351203 Kompiuterių konstruktoriaus asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351204 Kompiuterio programuotojo asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351205 Kompiuterių sistemų analitiko asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351206 Kompiuterių naudotojų paslaugų specialisto asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351207 Kompiuterių technikas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351208 Informacinių technologijų specialisto asistentas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351209 Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351210 Raštinės kompiuterizavimo technikas Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351211 Techninės pagalbos tarnybos kompiuterių operatorius Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351301 Kompiuterių sistemų projektuotojo asistentas Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351302 Kompiuterių sistemų projektavimo technikas Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351303 Pagalbos kompiuterių tinklų naudotojams technikas Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351304 Pagalbos tinklų naudotojams technikas Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351401 Saityno technikas Saityno technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351402 Svetainės administratorius Saityno technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
351403 Svetainės technikas Saityno technikai Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352101 Kino filmo garso redaktorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352102 Radijo laidų garso įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352103 Televizijos laidų garso įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352104 Televizijos kameros operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352105 Dubliavimo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352106 Mikrofono operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352107 Įrašymo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352108 Garso operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352109 Garso efektų technikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352110 Garso aparatūros testavimo technikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352111 Radijo studijos garso technikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352112 Televizijos studijos garso technikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352113 Operatoriaus padėjėjas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352114 Vaizdo montažo režisierius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352115 Garso ir vaizdo operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352116 Transliavimo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352117 Transliavimo technikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352118 Kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352119 Viešųjų renginių garso įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352120 Radijo laidų transliavimo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352121 Televizijos laidų transliavimo įrangos operatorius Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352122 Projekcinio aparato specialistas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352123 Kino mechanikas Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352201 Telekomunikacijų inžinerijos technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352202 Radaro technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352203 Radijo ryšio technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352204 Telekomunikacijų signalizavimo sistemų technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352205 Telegrafo ryšio technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352206 Telefono ryšio technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352207 Televizijos ryšio technikas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352208 Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352209 Skrydžių radijo ryšio įrangos operatorius Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352210 Antžeminės radijo ryšio įrangos operatorius Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352211 Jūrų radijo ryšio įrangos operatorius Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352212 Telekomunikacijų įrangos operatorius Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352213 Telegrafo įrangos operatorius Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
352214 Telegrafininkas Telekomunikacijų inžinerijos technikai Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai
411001 Adresų rašytuvo operatorius Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
411002 Adresų sąrašų tvarkytojas Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
411003 Registratorius Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412001 Sekretorius Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412002 Sekretorius stenografininkas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412003 Tekstų tvarkybos sekretorius Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412004 Sekretorius referentas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412005 Raštvedys Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
412006 Raštvedybos inspektorius Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai
413101 Rašomosios mašinėlės operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413102 Stenografininkas Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413103 Mašininkas Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413104 Mašininkas stenografininkas Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413105 Telefakso operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413106 Telegrafo operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413107 Telekso operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413108 Tekstų tvarkybos operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413109 Informacijos perdavimo operatorius Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413110 Teletaipo operatorius, teletaipininkas Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413201 Duomenų įvesties operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413202 Kompiuterio operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413203 Kompiuterininkas Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413204 Sąskaitybos kompiuterio operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413205 Buhalterinio kompiuterio operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413206 Skaičiavimo mašinos operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413207 Sąskaitų faktūrų išrašymo kompiuteriu operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
413208 Pajamavimo kompiuterio operatorius Duomenų įvesties operatoriai Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai
421101 Valiutos keitimo kasininkas Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421102 Banko kasininkas Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421103 Banko kasininkas kontrolierius Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421104 Pašto kasininkas [klientų aptarnavimo specialistas] Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421105 Pinigų keitėjas Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421106 Inkasatorius Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421201 Lažybų tarpininkas kasininkas Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421202 Lažybų tarpininkas, bukmekeris Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421203 Lošimo namų tarnautojas, krupjė Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421301 Pinigų skolintojas Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421302 Lombardo darbuotojas, lombardininkas Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421401 Labdaros rinkėjas Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421402 Skolų išieškotojas Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
421403 Vandentvarkos ūkio kontrolierius Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai
422101 Kelionių konsultantas Kelionių konsultantai ir tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422102 Kelionių organizatorius Kelionių konsultantai ir tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422103 Kelionių bilietų išrašymo tarnautojas Kelionių konsultantai ir tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422104 Kelionių agentūros tarnautojas Kelionių konsultantai ir tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422105 Kelionių agentūros užsakymų tarnautojas Kelionių konsultantai ir tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422202 Informatorius Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422203 Informatorius operatorius Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422204 Ryšių su klientais centro informavimo tarnautojas Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422301 Klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas Telefonų skirstiklių operatoriai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422302 Telefonu aptarnaujantis operatorius Telefonų skirstiklių operatoriai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422303 Telefono skirstiklio operatorius Telefonų skirstiklių operatoriai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422401 Viešbučio registratorius Viešbučių registratoriai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422402 Viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo tarnautojas Viešbučių registratoriai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422501 Klientų informavimo tarnautojas Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422502 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422503 Informacijos tarnybos tarnautojas Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422601 Priimamojo sekretorius Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422701 Gyventojų surašinėtojas Apklausų atlikėjai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422702 Rinkos tyrimo apklausų atlikėjas Apklausų atlikėjai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422703 Viešosios nuomonės apklausų atlikėjas Apklausų atlikėjai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422704 Apklausų atlikėjas Apklausų atlikėjai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422705 Slaptas pirkėjas Apklausų atlikėjai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
422901 Ligoninės priimamojo tarnautojas Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai
431101 Aukciono įmonės tarnautojas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431102 Audito įmonės tarnautojas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431103 Apskaitininko padėjėjas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431104 Sąskaitų faktūrų tvarkytojas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431105 Sąskaitybos tvarkytojas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431106 Įmonės kasininkas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431107 Buhalterijos tarnautojas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431108 Buhalteris apskaitininkas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431109 Iždininkas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431110 Apskaitininkas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431111 Apskaitininkas kasininkas Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431112 Apskaitos operatorius Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431201 Draudimo įmonės statistikos tarnautojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431202 Maklerių įstaigos tarnautojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431203 Įkeitimo tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431204 Kredito tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431205 Finansų tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431206 Investicijų tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431207 Hipotekos tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431208 Tarifų tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431209 Vertybinių popierių tvarkytojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431210 Statistikos įstaigos tarnautojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431211 Mokesčių įstaigos tarnautojas Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
431301 Darbo užmokesčio skaičiuotojas Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai
432101 Skubaus krovinių išsiuntimo tvarkytojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432102 Išvežamų krovinių tvarkytojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432103 Gaunamų krovinių tvarkytojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432104 Atsargų apskaitininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432105 Logistikos įmonės tarnautojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432106 Svėrėjas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432107 Sandėlininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432108 Tiekimo sandėlio sandėlininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432109 Medžiagų sandėlio sandėlininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432110 Naftos produktų, cheminių reagentų ir chemikalų sandėlininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432111 Krovinių priėmėjas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432112 Rekvizitininkas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432113 Prekių priėmėjas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432114 Ekipuotojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432115 Krovinių tvarkytojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432116 Prekių fasuotojas Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432201 Medžiagų užsakytojas Tiekimo tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432202 Gamybos planuotojas Tiekimo tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432203 Kalkuliuotojas Tiekimo tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432204 Gaminių ir įrankių komplektuotojas Tiekimo tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432301 Oro transporto paslaugų tvarkytojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432302 Oro transporto paslaugų kontrolierius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432303 Kelių transporto paslaugų kontrolierius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432304 Laivų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432305 Autobusų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432306 Dujų vamzdynų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432307 Naftos vamzdynų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432308 Geležinkelio dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432309 Taksi dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432310 Sunkvežimių dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432311 Liftų priežiūros dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432312 Elektros tinklų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432313 Šilumos tinklų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432314 Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432315 Vagonų parko dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432316 Krovinių prižiūrėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432317 Kelto prižiūrėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432318 Krantinės prižiūrėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432319 Geležinkelio transporto revizorius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432320 Vietinio keleivinio kelių transporto kontrolierius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432321 Eismo revizorius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432322 Keleivinių traukinių kontrolierius revizorius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432323 Centralizacijos posto budėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432324 Depo budėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432325 Dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432326 Operatyvinis dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432327 Paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432328 Žiniavietės instruktorius Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432329 Vandentiekio ir nuotakynų dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432330 Kelyno budėtojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432331 Darbų skirstytojas Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432332 Elektrinės pastotės dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
432333 Uosto dispečeris Transporto tarnautojai Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai
441101 Bibliotekos tarnautojas Bibliotekų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441102 Bibliotekos gaunamų leidinių tvarkytojas Bibliotekų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441103 Videotekininkas Bibliotekų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441104 Fonotekininkas Bibliotekų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441105 Fototekininkas Bibliotekų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441201 Skubaus pašto išsiuntimo tvarkytojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441202 Pašto kontrolierius Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441203 Pašto kurjeris Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441204 Paštininkas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441205 Pašto išnešiotojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441206 Pašto darbuotojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441207 Pašto siuntų rūšiuotojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441208 Pašto siuntų skirstytojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441209 Laiškininkas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441210 Pensijų išnešiotojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441211 Spaudos platintojas Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441301 Raštinės koduotojas Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441302 Statistinių duomenų koduotojas Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441303 Dokumentų rūšiavimo mašinos operatorius Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441304 Siuntų apmokėjimo žymėtuvo operatorius Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441305 Korektorius Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441306 Atspaudų tikrintojas Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441307 Korektorius koduotojas Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441308 Raštinės korektorius Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441309 Šifruotojas Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441401 Blankų ir formuliarų užpildymo konsultantas Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441402 Raštininkas Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441403 Perrašinėtojas Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441501 Klasifikatorių tvarkytojas Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441502 Dokumentų tvarkytojas Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441503 Rodyklės sudarytojas Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441504 Kopijavimo įrangos operatorius Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441505 Archyvo tvarkytojas Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441601 Tabelininkas Darbuotojų informacijos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441602 Personalo skyriaus tarnautojas Darbuotojų informacijos tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441901 Katalogų perrašinėtojas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441902 Katalogų sudarytojas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441903 Reklamos tarnautojas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441904 Korespondencijos tarnautojas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441905 Leidybos tarnautojas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
441906 Spaudos apžvalgininkas Kitur nepriskirti tarnautojai Kiti tarnautojai Tarnautojai
511101 Oro uosto palydovas Kelionių palydovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511102 Lėktuvo palydovas Kelionių palydovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511103 Laivo palydovas Kelionių palydovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511104 Vyriausiasis laivo palydovas Kelionių palydovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511105 Laivo ekonomas Kelionių palydovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511201 Traukinio palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511202 Vyresnysis traukinio palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511203 Specialiojo vagono palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511204 Palydovas bufetininkas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511205 Aukščiausiosios klasės vagono palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511206 Kelto palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511207 Vagono palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511208 Elektrotechnikos laboratorijos vagono palydovas Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511209 Konduktorius kontrolierius Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511210 Autobuso konduktorius Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511211 Miesto maršrutinių autobusų ir troleibusų kontrolierius Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511212 Elektrinių traukinių konduktorius Transporto priemonių konduktoriai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511301 Ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511302 Muziejaus ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511303 Kelionių vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511304 Draustinio ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511305 Meno galerijos ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511306 Žvejybos kelionių vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511307 Pramogų parko ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511308 Medžioklės kelionių vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511309 Pramonės įmonės ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
511310 Apžvalgos ekskursijų vadovas Kelionių vadovai Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512001 Virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512002 Konservavimo virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512003 Restorano virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512004 Laivo virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512005 Traukinio virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512006 Dietinių patiekalų virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512007 Kulinaras Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512008 Subproduktų virėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
512009 Maisto išdavėjas Virėjai Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513101 Padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513102 Maitinimo įmonės padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513103 Banketo padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513104 Oficialių priėmimų padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513105 Vyriausiasis padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513106 Laivo padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513107 Traukinio restorano padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513108 Viešbučio padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513109 Baro padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513110 Vyno padavėjas Padavėjai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513201 Barmenas Barmenai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
513202 Barmenas padavėjas Barmenai Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514101 Kirpėjas Kirpėjai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514102 Vyrų kirpėjas Kirpėjai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514103 Moterų kirpėjas Kirpėjai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514104 Kirpėjas modeliuotojas Kirpėjai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514201 Pirtininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514202 Garo pirties pirtininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514203 Saunos pirtininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514204 Turkiškos pirties pirtininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514205 Teatro grimuotojas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514206 Studijos grimuotojas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514207 Chiropodistas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514208 Dekoratyvinės kosmetikos kosmetikas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514209 Vizažistas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514210 Scenos perukų tvarkytojas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514211 Manikiūrininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
514212 Pedikiūrininkas Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515101 Ūkvedys Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515102 Stovyklos komendantas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515103 Bendrabučio komendantas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515104 Ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515105 Ūkio skyriaus darbuotojas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515106 Stovyklos ūkvedys Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515107 Komendantas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515108 Aukšto administratorius Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515109 Reprezentacinės salės vedėjas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515110 Restorano salės administratorius Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515111 Ūkio reikalų tvarkytojas, gydymo įstaigos skyriaus ūkvedys Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515112 Vyresnysis valytojas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515113 Valymo darbų brigadininkas Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515201 Vyresnysis liokajus Namų ūkio ekonomai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515202 Ekonomas Namų ūkio ekonomai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515203 Namų ūkio ekonomas Namų ūkio ekonomai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515204 Šeimininkė Namų ūkio ekonomai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515205 Namo valdytojas Namų ūkio ekonomai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515301 Pastato prižiūrėtojas Pastatų prižiūrėtojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515302 Vyresnysis pastato durininkas Pastatų prižiūrėtojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
515303 Bažnyčios tvarkdarys Pastatų prižiūrėtojai Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516101 Astrologas Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516102 Būrėjas Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516103 Būrėjas pagal datas arba skaičius Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516104 Chiromantas Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516105 Numerologas Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516201 Kompanionas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516202 Asmeninis tarnas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516203 Tarnas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516204 Patarnautojas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516205 Viešbučio patarnautojas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516206 Asmeninis patarnautojas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516207 Darbo drabužių tvarkytojas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516208 Palydovas Tarnai ir palydovai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516301 Laidotuvių palydovas Laidojimo paslaugų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516302 Laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas Laidojimo paslaugų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516303 Šarvotojas Laidojimo paslaugų darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516401 Veterinarijos sanitaras Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516402 Naminių gyvūnų kirpėjas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516403 Arklių prajodinėtojas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516404 Šunų veisyklos prižiūrėtojas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516405 Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516406 Šunų dresuotojas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516407 Instruktorius dresuotojas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516408 Lenktyninių žirgų treneris Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516409 Kvalifikuotas zoologijos sodo darbininkas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516410 Kinologas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516411 Veterinaro pagalbininkas Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516501 Vairavimo instruktorius Vairavimo instruktoriai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516902 Striptizo šokėjas Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516903 Socialinis palydovas Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516904 Klubo šeimininkas Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516905 Šokių partneris Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
516906 Pobūvio palydovas Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521101 Kiosko pardavėjas Kioskų ir turgaviečių pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521102 Turgavietės pardavėjas Kioskų ir turgaviečių pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521103 Gatvės prekystalio pardavėjas Kioskų ir turgaviečių pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521104 Smulkus prekybininkas Kioskų ir turgaviečių pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521201 Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas Maisto produktų gatvės pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
521202 Maisto produktų gatvės pardavėjas Maisto produktų gatvės pardavėjai Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522101 Krautuvininkas Krautuvininkai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522102 Bakalėjininkas Krautuvininkai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522103 Kioskininkas Krautuvininkai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522201 Vyriausiasis kasininkas Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522202 Prekybos centro prižiūrėtojas Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522203 Prekybos salės vadybininkas Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522204 Prekių grupės vadybininkas Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522301 Parduotuvės užsakymų skyriaus darbuotojas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522302 Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522303 Budintysis pardavėjas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522304 Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522305 Pardavėjas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522306 Didmeninės prekybos įmonės pardavėjas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522307 Pardavėjas kasininkas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522308 Pardavėjas kontrolierius Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
522309 Užsakymų priėmėjas Parduotuvių pardavėjai Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
523001 Bilietų kasininkas Kasininkai ir bilietų pardavėjai Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
523002 Kasininkas Kasininkai ir bilietų pardavėjai Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
523003 Parduotuvės kasininkas Kasininkai ir bilietų pardavėjai Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
523004 Prekybos įmonės kasininkas kontrolierius Kasininkai ir bilietų pardavėjai Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524101 Manekenas Madų ir panašūs demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524102 Modelis [pozuotojas] Madų ir panašūs demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524103 Reklamos modelis [pozuotojas] Madų ir panašūs demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524104 Dailininko modelis [pozuotojas] Madų ir panašūs demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524105 Madų demonstruotojas Madų ir panašūs demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524201 Demonstruotojas Prekių demonstruotojai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524301 Mažmeninės prekybos platinimo tarnybos agentas Išnešiojamosios prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524302 Išnešiojamosios prekybos agentas Išnešiojamosios prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524401 Prekybos telefonu agentas Nuotolinės prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524402 Ryšių su klientais centro pardavėjas Nuotolinės prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524403 Pardavėjas internetu Nuotolinės prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524404 Nuotolinės rinkodaros specialistas Nuotolinės prekybos pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524501 Degalinės operatorius Degalinių operatoriai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524601 Bufetininkas Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524602 Bufetininkas kasininkas Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524603 Savitarnos valgyklos prekystalio pardavėjas Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524604 Salotų baro pardavėjas Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
524901 Išnuomojimo paslaugų pardavėjas Kitur nepriskirti pardavėjai Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531101 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas Vaikų priežiūros darbuotojai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531102 Vaikų guvernantė Vaikų priežiūros darbuotojai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531103 Auklė Vaikų priežiūros darbuotojai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531104 Kūdikių namų auklė Vaikų priežiūros darbuotojai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531201 Mokytojo padėjėjas Mokytojų padėjėjai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
531202 Mokinių palydovas Mokytojų padėjėjai Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532101 Pagalbinis medicinos darbuotojas Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532102 Paramedikas {greitoji medicinos pagalba} Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532103 Slaugytojo padėjėjas Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532201 Asmens priežiūros namuose darbuotojas Asmens priežiūros namuose darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532901 Medicininių autoklavų aparatininkas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532902 Dezinfekuotojas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532903 Vaistininko pagalbininkas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532904 Gamybinių patalpų dezaktyvuotojas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532905 Dezaktyvuotojas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
532906 Dozimetrininkas Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541101 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos postinis Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541102 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos komendantas Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541103 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos skyrininkas Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541104 Miškų priešgaisrinės saugos patrulis [stebėtojas] Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541105 Respiratorininkas Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541106 Ugniagesys gelbėtojas Ugniagesiai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541201 Policijos patrulis Policijos pareigūnai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541202 Policijos postinis Policijos pareigūnai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541203 Policijos kovotojas Policijos pareigūnai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541301 Kalėjimo budėtojas Įkalinimo įstaigų sargybiniai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541302 Kalėjimo skyrininkas Įkalinimo įstaigų sargybiniai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541303 Kalėjimo prižiūrėtojas Įkalinimo įstaigų sargybiniai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541401 Šaulys Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541402 Asmens sargybinis Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541403 Pakrantės apsauginis Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541404 Paplūdimio apsauginis Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541405 Apsaugos sargybinis Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541406 Apsaugos patruliuotojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541407 Vagonų apsauginis Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541408 Pašto siuntų lydėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541409 Pašto vagono lydėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541410 Operatyvinis tvarkdarys Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541411 Leidimų biuro budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541412 Apsaugos skyriaus kontrolierius Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541413 Kontrolinio įėjimo punkto kontrolierius Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541414 Kontrolės punkto operatorius Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541415 Administracinio pastato budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541416 Apsaugos darbuotojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541417 Atsakingasis budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541418 Pamainos budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541419 Keleivių poilsio kambarių budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541420 Keleivių rūmų budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541421 Salės budėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541422 Oro uosto saugos tarnybos darbuotojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541423 Apsaugos grupės narys Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541424 Vyresnysis durininkas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541425 Meno galerijos prižiūrėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541426 Muziejaus prižiūrėtojas Apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541901 Gelbėjimo stoties tarnautojas Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541902 Gelbėtojas Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
541903 Paplūdimio patruliuotojas Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
611101 Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611102 Kvalifikuotas linų ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611103 Kvalifikuotas cukrinių runkelių ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611104 Kvalifikuotas tabako ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611106 Kvalifikuotas javų ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611107 Ūkininkas javų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611108 Javų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611109 Kvalifikuotas liucernų ūkio darbininkas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611110 Liucernų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611111 Ūkininkas liucernų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611112 Ūkininkas kultūrinių lauko augalų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611113 Ūkininkas lauko daržovių augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611114 Ūkininkas linų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611115 Linų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611116 Ūkininkas tabako augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611117 Tabako augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611118 Kultūrinių lauko augalų augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611119 Lauko daržovių augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611120 Cukrinių runkelių augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611121 Ūkininkas cukrinių runkelių augintojas Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611201 Vaismedžių ir vaiskrūmių skiepytojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611202 Kvalifikuotas vaismedžių ir vaiskrūmių ūkio darbininkas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611203 Apynių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611204 Kvalifikuotas apyninkystės ūkio darbininkas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611205 Kvalifikuotas vaismedžių ūkio darbininkas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611206 Ūkininkas vaismedžių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611207 Ūkininkas apynių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611208 Ūkininkas vaiskrūmių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611209 Vaiskrūmių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611210 Kvalifikuotas vaiskrūmių ūkio darbininkas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611211 Vaismedžių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611212 Vaismedžių ir vaiskrūmių sodintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611213 Ūkininkas vaiskrūmių ir vaismedžių augintojas Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611301 Svogūnėlių augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611302 Kvalifikuotas grybų ūkio darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611303 Kvalifikuotas medelyno darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611304 Sodininkas {dekoratyvinė sodininkystė} Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611305 Ūkininkas sodininkas {dekoratyvinė sodininkystė} Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611306 Kvalifikuotas dekoratyvinės sodininkystės ūkio darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611307 Kvalifikuotas šiltnamio darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611308 Grybų augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611309 Daigų augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611310 Sėklininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611311 Prieskoninių augalų augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611312 Karklo vytelių augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611313 Nendrių augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611314 Kvalifikuotas apželdinimo darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611315 Daržininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611316 Ūkininkas daržininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611317 Kvalifikuotas daržininkystės darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611318 Medelyno daigyno darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611319 Braškių augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611320 Ūkininkas braškių augintojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611321 Kvalifikuotas braškių ūkio darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611322 Gėlininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611323 Ūkininkas gėlininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611324 Kvalifikuotas gėlininkystės ūkio darbininkas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611325 Medžių genėtojas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611326 Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611401 Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų ūkio darbininkas Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611402 Ūkininkas mišriųjų kultūrinių augalų augintojas Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
611403 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojas Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612101 Naminių gyvulių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612102 Žirgų augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612103 Galvijų augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612104 Avių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612105 Kiaulių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612106 Kačių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612107 Šunų augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612108 Audinių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612109 Kvalifikuotas pieno ūkio darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612110 Kvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612111 Kvalifikuotas kiaulių ūkio darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612112 Kvalifikuotas avių ūkio darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612113 Pieno ūkio ūkininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612114 Ūkininkas kailinių žvėrelių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612115 Ūkininkas arklių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612116 Ūkininkas galvijų augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612117 Ūkininkas kiaulių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612118 Ūkininkas avių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612119 Ūkininkas žirgų augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612120 Ūkininkas gyvulių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612121 Kvalifikuotas šunų veislyno darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612122 Avių kirpėjas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612123 Kvalifikuotas fermos darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612124 Fermos operatorius Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612125 Gyvulių sėklintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612126 Galvijų šėrimo operatorius Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612127 Piemuo Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612128 Kvalifikuotas mišriosios gyvulininkystės ūkio darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612129 Mišriosios gyvulininkystės ūkininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612130 Kvalifikuotas žirgyno darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612131 Kvalifikuotas arklidžių darbininkas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612132 Kailinių žvėrelių augintojas Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612133 Melžimo įrangos operatorius Gyvulių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612201 Naminių paukščių augintojas Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612202 Paukštininkas Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612203 Kvalifikuotas paukštininkystės ūkio darbininkas Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612204 Ūkininkas naminių paukščių augintojas Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612205 Ūkininkas dėsliųjų vištų augintojas Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612206 Paukštyno operatorius Paukščių augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612301 Bitininkas Bitininkai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612302 Kvalifikuotas bityno darbininkas Bitininkai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612303 Kvalifikuotas bitininkystės ūkio darbininkas Bitininkai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612304 Ūkininkas bitininkas Bitininkai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612901 Stručių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612902 Laukinių paukščių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612903 Ūkininkas laukinių paukščių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612904 Medžiojamų paukščių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612905 Laboratorinių gyvūnų augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612906 Sraigių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612907 Sliekų augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612908 Laukinių kailinių žvėrelių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612909 Ūkininkas laukinių kailinių žvėrelių augintojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612910 Laukinių žvėrelių ir paukščių prižiūrėtojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612911 Gyvūnų draustinio prižiūrėtojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
612912 Laukinių paukščių paukštidės prižiūrėtojas Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai