Category Archives: Nekvalifikuoti darbininkai

Nekvalifikuoti darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, kuriems atlikti paprastai reikia rankinių įrankių ir fizinės jėgos. Daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės nekvalifikuotų profesijų atstovų atliekamos užduotys: valymas, atsargų papildymas ir butų, namų, virtuvių, viešbučių, įstaigų ir kitų pastatų priežiūra; automobilių ir langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų maisto ruošos darbų atlikimas; pranešimų ar prekių pristatymas; bagažo nešimas ir bagažo ar krovinių tvarkymas; prekių pardavimo automatų atsargų papildymas, skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas arba pinigų surinkimas iš automatų; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; gatvių ir panašių vietų šlavimas; nesudėtingų žemės ūkio, žuvininkystės, medžioklės ar spąstų spendimo užduočių atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą, atlikimas; produktų pakavimas ir išpakavimas rankomis ir lentynų pildymas; įvairių paslaugų teikimas gatvėse; keleivių ar prekių vežimas stumiamomis ar pedalinėmis transporto priemonėmis; gyvulių traukiamų transporto priemonių ar mechanizmų vadeliojimas ar valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

91 Valytojai ir pagalbininkai

92 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

94 Maisto ruošimo padėjėjai

95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

Kiti nekvalifikuoti darbininkai pristato ir išnešioja laiškus ir siuntinius, atlieka įvairius nesudėtingus priežiūros ir taisymo darbus, surenka pinigus ir pildo pardavimo automatų atsargas, registruoja skaitiklių rodmenis, veža vandenį ir renka malkas, taip pat surenka ir išduoda kvitus už automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: malkų skaldymas, vandens vežimas ir malkų nešimas, pastatų, aikštelių ir patalpų valymas ir priežiūra; laiškų, siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas; skubių siuntų pristatymas įstaigoje; bilietų ir leidimų išdavimas ir surinkimas; mokesčio už automobilių stovėjimą apskaičiavimas; pardavimo automatų atsargų pildymas ir pinigų surinkimas iš jų; elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

Buitinių atliekų surinkėjai

Buitinių atliekų surinkėjai renka, šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų viešųjų vietų, jas rūšiuoja ar palaiko švarą ir tvarką gatvėse ir kitose viešosiose vietose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir iškrovimas; gatvių, parkų ir kitų viešųjų vietų šlavimas; šiukšlių, pavyzdžiui, popieriaus, stiklo, plastiko ar aliuminio, rūšiavimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9611 Buitinių atliekų surinkėjai

9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai

9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai parduoda paprastai ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino ar kituose teatruose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas arba nesudėtingų daiktų gamyba; krepšių, padėklų, lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; prekių reklamavimas siekiant patraukti klientų dėmesį; galimų klientų kalbinimas ir raginimas pirkti gatvėje arba vaikštant po namus; mokesčio už prekes paėmimas prekybos vietoje.

Šios grupės profesijų pogrupis:

9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

Gatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų plovimą, įvairių pavedimų atlikimą, ir turto priežiūrą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; žmonių kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas; batų valymas ir blizginimas; automobilių langų plovimas ir blizginimas; įvairių pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; skrajučių, lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas; mokesčio už paslaugas paėmimas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

Maisto ruošimo padėjėjai

Maisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę ir plauna indus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas.

Šios grupės profesijų pogrupiai:

9411 Greitojo maisto ruošėjai

9412 Virtuvės pagalbininkai

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai varo, stumia dviračius ir panašias transporto priemones, vadelioja gyvulius, traukiančius transporto priemones, skirtas keleiviams ar prekėms vežti, valdo gyvulių traukiamas mašinas, nešioja krovinius ir bagažą bei krauna prekes į lentynas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dviračių ir panašių transporto priemonių keleiviams ar prekėms vežti stūmimas ar varymas; gyvulių, traukiančių transporto priemones keleiviams ar prekėms vežti, vadeliojimas; gyvulių traukiamų mašinų valdymas; krovinių nešiojimas rankomis, prekių krovimas į lentynas ir išdėstymo vietas parduotuvėse.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

9333 Krovikai

9334 Prekių krovėjai į lentynas

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai rankomis atlieka nesudėtingus ir įprastus su gamyba susijusias darbus, padėdami įrenginių operatoriams ir surinkėjams.
Pagrindinės atliekamos užduotys: medžiagų ir įvairių produktų pakavimas rankomis; butelių, dėžių, maišelių ir kitų pakuočių bei fasuočių pripildymas rankomis; produktų ir taros ženklinimas rankomis; transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas; prekių, žaliavų ar įrangos nešimas į darbo vietą; mašinų, įrenginių ir įrankių valymas; produktų ir jų dalių rūšiavimas rankomis.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9321 Pakuotojai (rankomis)

9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus gavybos, karjerų eksploatavimo ir statybų darbus rankiniais įrankiais.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duobių ir griovių kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; kasimas ir iškastų žemių, smėlio, grunto ir žvyro išsklaidymas; įrankių, medžiagų ir įrenginių rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas bei jų vežiojimas po statybvietes; mašinų, įrenginių, įrankių ir statybviečių valymas, kliūčių šalinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai

9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros, miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir žuvininkystės darbus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

Pastabos
Natūraliojo ūkio darbininkai, atliekantys tik tam tikrus nesudėtingus ir įprastus darbus, paprastai vadovaujami kitų asmenų, priskiriami atitinkamam 921 grupės „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiui. Žemės ūkio darbininkai, kurių pagrindinis darbas yra vandens vežimas ir malkų rinkimas, yra skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros, miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir žuvininkystės darbus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

Pastabos
Natūraliojo ūkio darbininkai, atliekantys tik tam tikrus nesudėtingus ir įprastus darbus, paprastai vadovaujami kitų asmenų, priskiriami atitinkamam 921 grupės „Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiui. Žemės ūkio darbininkai, kurių pagrindinis darbas yra vandens vežimas ir malkų rinkimas, yra skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“.