Category Archives: Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai augina įvairius kultūrinius augalus, medžius ir krūmus ir nuima jų derlių, renka laukinius vaisius ir augalus, veisia, augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gamina įvairius gyvulininkystės gaminius, augina, saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ar gaudo žuvis, augina ar renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų patenkinti savo maisto ir būsto poreikius bei užsidirbti pajamų sau ir savo namų ūkiams. Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas; vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; laukinių augalų ir vaisių rinkimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, bitininkystės ir kitų produktų; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas ar gaudymas; kitų vandens gyvūnų auginimas ar gaudymas; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; pačių pagamintų gaminių pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

61 Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

63 Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų medžiojimas ir spąstų jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių, odos ar kitų produktų; vandens vežimas ir malkų rinkimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Šios grupės profesijų pogrupis

6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus ir (arba) gaudo žuvis bei renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Šios grupės profesijų pogrupis:

6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai veisia, augina ir prižiūri gyvulius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: ganyklų gerinimas ar ganymo vietų tvarkymas, taip pat pašarų ir vandens atsargų, kurių reikia gyvuliams, stebėsena; gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas ir tikrinti jų fizinę būklę; gyvulių priežiūra ir žymėjimas, šerių ar vilnos kirpimas; gyvulių ginimas į ganyklas, ganymo vietas ir prie vandens; gyvulių auginimas, priežiūra, šėrimas ir melžimas ar jų kraujo nuleidimas; gyvulių veisimas ir pagalba jiems vedant jauniklius; gyvulių skerdimas ir odos lupimas, gyvulių ir jų produktų ruošimas vartoti ar parduoti; gyvulių produktų pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; vandens vežimas ir malkų rinkimas; gyvulių ir kai kurių produktų pirkimas, natūriniai mainai ir pardavimas.

Šios grupės profesijos pogrupis

6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių ir kitų medžių ir krūmų auginimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Šios grupės profesijų pogrupis:

6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

Žvejai ir medžiotojai

Žvejai ir medžiotojai veisia, augina ir žvejoja žuvis, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, siekdami juos parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: žuvų, vėžiagyvių ir kitų vandens gyvūnų, kaip prekinių vandens gyvūnų, veisimas, auginimas ir priežiūra arba jų veisimas, auginimas ir priežiūra, siekiant paleisti juos į gėluosius ar jūros vandenis; aplinkos stebėsena, siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vandens gyvūnams; laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar sūdymas krante arba laive, taip pat žuvies ir kitų gaminių paruošimas gabenti; pastatų, rezervuarų, mašinų, žvejybos laivų ir kitos įrangos nuoma ar priežiūra, investavimas į juos; tinklų ir kitų žvejybos įtaisų ir įrenginių paruošimas ir taisymas; žvejybos laivų plukdymas į žvejybos vietas ir iš jų, vairavimas žvejybos vietoje; žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių užmetimas ir ištraukimas; spąstų spendimas žinduoliams ar paukščiams; produktų tiekimas ir pardavimas; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai

6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

6223 Giliavandenės žvejybos žvejai

6224 Medžiotojai

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: vietų, skirtų miškams atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius, miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; kirstinų medžių atranka ir medienos kiekio įvertinimas; grandininių pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus; pirminis rąstų apdorojimas kirtavietėse; rąstų krovimas į rietuves ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis; miškų priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius miške, ir dalyvavimas gesinant miškų gaisrus, gaisrų gesinimo ataskaitų rengimas ir gaisrinės įrangos priežiūra; piktžolių naikinimas ir atžalyno priežiūra atželdintuose miško masyvuose, naudojant rankinius įrankius ir chemines medžiagas; traktorių, buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų įvairiai skarifikacijos ar vietos parengimo įrangai atvilkti į atželdintinas zonas, valdymas ir priežiūra; kankorėžių rinkimas, medžių genėjimas, pagalba matuojant ir žymint medžius; kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų, įskaitant nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir įrenginių operatorius, mokymai ir priežiūra.

Šios grupės profesijų pogrupis:

6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą, auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų gavybą, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, trąšų ir kitų reikmenų įsigijimas; tokios veiklos, kaip dirvos ruošimas, sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų auginimas ir derliaus nuėmimas, atlikimas; pašarų ir kitų atsargų gamyba ar pirkimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra; gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti; ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; gaminių reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio veiklos ir sandorių apskaita; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, taip pat sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir rangovų samdymu.

Gyvūnų augintojai

Gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią naminių gyvūnų, paukščių, bičių ir laukinių gyvūnų veisimą ir auginimą mėsos ir pieno produktams, medaus, odos, tekstilės ir kitiems produktams gauti arba gyvūnus naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; gyvūnų ar jų produktų rengimas parduoti; gyvūnų stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, taip pat patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; darbų, susijusių su gyvūnų dauginimusi, atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvūnams vedant jauniklius; pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar investavimas į juos, taip pat jų priežiūra ir valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; produktų reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo atsargumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

6121 Gyvulių augintojai

6122 Paukščių augintojai

6123 Bitininkai

6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

Kultūrinių augalų augintojai

Kultūrinių augalų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią įvairių kultūrinių lauko augalų, vaismedžių ir kitų medžių ar krūmų auginimą ir jų derliaus nuėmimą, daržovių, vaistingųjų ir kitų augalų auginimą, sodininkystės ir medelynų produktų auginimą ir reguliarų tiekimą didmenininkams, realizavimo įmonėms arba pardavimą turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, svogūnėlių ir trąšų įsigijimas; investavimas į žemę ir jos derlingumo didinimą; dirvos paruošimas, įvairių kultūrinių augalų sėjimas, sodinimas, auginimas ir jų derliaus nuėmimas; darbinių gyvulių ir ūkio pastatų, mašinų ir įrangos priežiūra; sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas; pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas; ūkio produktų tiekimas ar pardavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai

6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai augina įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; gyvūnų medžiojimas ar spąstų jiems spendimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Pastabos
Profesijos turėtų būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu gaunamas didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra gaunamų produktų pardavimas.
Profesijos taip pat priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui, jeigu gaunami produktai yra skirti tik pačių ar kitų darbuotojo namų ūkio nariams vartoti ir iš jų negaunama jokių pajamų ar nevyksta natūriniai mainai.