Category Archives: Tarnautojai

Tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka įvairias raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų operacijomis, kelionių organizavimu, informacijos prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės tarnautojų atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

42 Klientų aptarnavimo tarnautojai

43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

44 Kiti tarnautojai

Kiti tarnautojai

Kiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka originalą, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos dėl bibliotekos knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4411 Bibliotekų tarnautojai

4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai

4419 Kitur nepriskirti tarnautojai

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai apskaito pagamintas, įsigytas, sandėliuojamas, siunčiamas prekes ir žaliavas, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, ar tvarko keleivinio ir krovininio transporto darbą ir koordinuoja jo eismo tvarkaraščius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ir siunčiamų prekių apskaita; gautų, sandėliuojamų ar išduotų gamybos žaliavų apskaita; gamybos medžiagų, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, kiekio skaičiavimas ir pagalba rengiant gamybos grafikus ir jų tikrinimas; keleivinio ir krovininio transporto darbo apskaita, taip pat jo eismo tvarkaraščių derinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

4322 Tiekimo tarnautojai

4323 Transporto tarnautojai

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos, statistinius, finansinius ir kitus skaitinius duomenis ir atlieka pagalbines su verslo reikalais susijusias pinigines operacijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba tvarkant apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant skaičiavimus; gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas; darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas ir išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas; tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių, bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis, atlikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai

4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

Klientų informavimo tarnautojai

Klientų informavimo tarnautojai teikia ar gauna informaciją, susijusią su kelionių organizavimu, organizacijos gaminių ar paslaugų apibūdinimu, svečių ir lankytojų registravimu ir pasitikimu, susitikimų organizavimu, telefono skambučių perjungimu, informacijos rinkimu iš apklausų respondentų ar paraiškų gauti paslaugas teikėjų, asmeniškai, telefonu ar tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kaip elektroninis paštas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kelionių maršrutų rengimas, kelionių bilietų ir viešbučių užsakymas klientams; klientų, pacientų ir lankytojų pasitikimas ir priėmimas; svečių apgyvendinimo registravimas; informacijos apie organizacijos prekes, paslaugas ar politiką teikimas; susitikimų organizavimas; darbas telefonu skirstikliu; pokalbiai su apklausų respondentais ir paraiškų teikėjais, siekiant nustatyti jų tinkamumą.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai

4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai

4223 Telefonų skirstiklių operatoriai

4224 Viešbučių registratoriai

4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai

4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

4227 Apklausų atlikėjai

4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai atlieka pinigines operacijas bankuose, pašto skyriuose, lažybų ar azartinių lošimų, lombardo ir skolų išieškojimo įmonėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bendravimas su bankų ar pašto skyrių klientais, atliekant pinigines operacijas ar teikiant pašto paslaugas; lažybų sumų, statomų dėl sporto varžybų rezultatų, priėmimas ir išmokėjimas; vadovavimas azartiniams žaidimams; pinigų skolinimas už užstatą, paprastai už paliekamus daiktus ar kitą užstatą; skolų ir kitų mokesčių išieškojimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Klavišinių įtaisų operatoriai

Klavišinių įtaisų operatoriai užrašo ir tvarko tekstą bei duomenis, rengia, redaguoja ir kuria dokumentus saugoti, skelbti ir persiųsti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų ir informacijai tvarkyti reikalingų kodų įvedimas; saugomų duomenų paieška, patvirtinimas ir atnaujinimas, įvedamų duomenų registravimas; procesinių veiksmų registravimas stenografuojant kompiuterine įranga ir stenografuoti skirtomis rašomosiomis mašinėlėmis; tikslus informacijos užrašymas iš stenografavimo ir garso įrašymo įrangos, dokumentų redagavimas ir taisymas; pasakytų žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių atkūrimas filmų ir televizijos programų titrams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

4132 Duomenų įvesties operatoriai

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos administracijai užduotis.
Pagrindinės atliekamos užduotys: korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas, rengimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant rašomąją mašinėlę arba kitą tekstų tvarkybos įrangą; įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų, įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą administracijai; gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas; laiškų, korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas, registravimas ir paskirstymas; posėdžių ar susitikimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos organizuojant; darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir priežiūra; kasdienės korespondencijos tvarkymas savo iniciatyva.

Šios grupės profesijų pogrupis:

4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias tarnautojo užduotis. Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas; dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu; ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas; pranešimas apie įrangos gedimus darbuotojams; atsakymas į užklausas telefonu ar elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam asmeniui; sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir atliktų finansinių operacijų registravimas; tikslus informacijos užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų redagavimas bei taisymas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas+K2689

Kiti tarnautojai

Kiti tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų informacijos apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka rankraštį, padeda neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas tarnautojų pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: bibliotekų knygų įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

441 Kiti tarnautojai

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos, statistinius, finansinius ir kitus skaitinius duomenis ir atlieka pagalbines su verslo reikalais susijusias pinigines operacijas. Kai kurių šio pagrindinio pogrupio profesijų darbuotojai tvarko pagamintų, nupirktų, sandėliuojamų, išsiųstų prekių ir žaliavų, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, apskaitą arba tvarko darbinės veiklos apskaitą ir koordinuoja keleivių ir krovinių vežimo laiką. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba tvarkant apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant skaičiavimus; gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas; darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas ir išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas; tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių, bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis, atlikimas; pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ir išsiųstų prekių apskaita; gautų, sandėliuojamų ar išduotų gamybos žaliavų apskaita; nustatytą dieną reikalingų gamybos žaliavų kiekio skaičiavimas ir pagalba rengiant bei tikrinant gamybinės veiklos grafikus; darbinės veiklos apskaita ir keleivių bei krovinių vežimo laiko koordinavimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai