Category Archives: Pardavėjai

Pardavėjai parduoda ir rodo prekes didmeninės ir mažmeninės prekybos parduotuvėse, už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiodami prekes po namus ir vykdydami prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą. Jie gali registruoti ir priimti mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas, taip pat gali valdyti mažas mažmeninės prekybos įmones. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prekių pardavimas didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse arba už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiojant prekes po namus ar vykdant prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą; prekių demonstravimas ir rodymas galimiems klientams; iškart suvartoti skirto maisto pardavimas ir patiekimas už gatvės prekystalių; parduodamų gaminių įsigijimas ar reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; parduodamų prekių sudėjimas ir išdėliojimas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; darbas kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga registruojant ar priimant mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas. Kai kurių šio pagrindinio pogrupio profesijų atstovams gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

522 Parduotuvių pardavėjai

523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai

524 Kiti pardavėjai

Pastabos
Parduotuvių vadovai ir pardavimo vadovai priskiriami 1 pagrindinei grupei „Vadovai“. Technikos, medicinos ir informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 2 pagrindinei grupei „Specialistai“. Komerciniai pardavimo ir draudimo atstovai, finansų ir prekybos brokeriai priskiriami 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto) priskiriami 9 pagrindinei grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“.

Kiti pardavėjai

Kiti pardavėjai išdėlioja, rodo ir parduoda prekes, maisto produktus ir paslaugas dažniausiai plačiajai visuomenei kitose nei turgavietės, gatvės ar parduotuvės vietose. Grupė apima pardavėjus, nepriskirtus 521 grupei „Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai“, 522 grupei „Parduotuvių pardavėjai“ ir 523 grupei „Kasininkai ir bilietų pardavėjai“.
Pagrindinės atliekamos užduotys: parduodamų daiktų išdėstymas ir demonstravimas; pozavimas nuotraukoms, filmams ir vaizdo įrašams, reklamai, reklaminėms nuotraukoms ar meninės kūrybos tikslais; atsakymai į klausimus ir konsultavimas prekių ir paslaugų naudojimo klausimais; užsakymų priėmimas ir mokėjimų, prekių pristatymo ir paėmimo ar paslaugų teikimo organizavimas; prekių ir paslaugų pardavimas, prekiavimas išnešiojant prekes į klientų namus ar vykdant prekybą telefonu arba naudojant kitas elektronines ryšių priemones; degalų, alyvos ir kitų automobiliams skirtų gaminių pardavimas degalinėse; tokių paslaugų, kaip degalų pylimas, valymas, alyvos pylimas ir smulkus variklinių transporto priemonių remontas, atlikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5241 Madų ir panašūs demonstruotojai

5242 Prekių demonstruotojai

5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai

5245 Degalinių operatoriai

5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

5249 Kitur nepriskirti pardavėjai

Pastabos
Pardavimo vadovai priskiriami 122 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai“. Technikos, medicinos ir ITR paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 243 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai“. Komercinio pardavimo ir draudimo atstovai priskiriami 332 grupei „Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai“.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Kasininkai ir bilietų pardavėjai dirba kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga, skirta mokėjimams už įsigytas prekes, paslaugas ir bilietus registruoti ir priimti tokiose vietose, kaip parduotuvės, restoranai ir bilietų kasos.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokėjimų grynaisiais pinigais, čekiais, kredito kortelėmis ar automatiniu debetu parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose vietose priėmimas ir tikrinimas; grąžos ir kvitų atidavimas; bilietų išdavimas bilietų kasose ir atitinkamų mokėjimų priėmimas; gautų ar išmokėtų pinigų skaičiavimas ir registravimas, pardavimų duomenų sutikrinimas su kasos aparatų duomenimis; įmokamų grynųjų pinigų priėmimas, jų sutikrinimas su pardavimo kvitais ir kitais dokumentais, taip pat jų parengimas įnešti į banko sąskaitą; darbas kasos aparatu apskaičiuojant bendrą klientų ar klientams mokėtiną sumą; prekių kodų nuskaitymas, svėrimas ir kainų registravimas; prekių vyniojimas ir dėjimas į maišelius.

Šios grupės profesijų pogrupis:

5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Parduotuvių pardavėjai

Parduotuvių pardavėjai parduoda įvairias prekes ir paslaugas tiesiogiai visuomenei ar mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių vardu. Jie aiškina apie šių prekių ir paslaugų funkcijas ir savybes, taip pat gali valdyti mažas parduotuves ar prižiūrėti pardavėjų ir kasininkų darbą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų pageidavimų nustatymas ir konsultavimas gaminių asortimento, kainos, pristatymo, garantijų ir gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais; prekių ir paslaugų demonstravimas ir aiškinimas klientams, jų pardavimas; įvairiais mokėjimo būdais atliekamų mokėjimų priėmimas ir sąskaitų rengimas; nuolatinis atsargų tvarkymas ar pagalba šioje srityje, pavyzdžiui, gaminių inventorizacija, ir dalyvavimas atliekant inventorizaciją; parduodamų prekių sukrovimas, išdėstymas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas prekybos centruose ir universalinėse parduotuvėse.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5221 Krautuvininkai

5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

5223 Parduotuvių pardavėjai

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai parduoda prekes už turgaviečių ar gatvių prekystalių ir ruošia bei parduoda karštą ir šaltą iškart suvartoti skirtą maistą ir gėrimus gatvėse ir viešose vietose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: leidimo pastatyti prekystalį tam tikroje gatvės, turgavietės ar kitoje atviroje vietoje arba pardavinėti maistą ir gėrimus gatvėje gavimas; parduodamų prekių pirkimas arba reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; kioskų ir prekystalių statymas ir išrinkimas; parduodamų prekių transportavimas, sandėliavimas, pakrovimas ir iškrovimas; prekių, maisto produktų ir gėrimų sukrovimas, išdėstymas ir pardavimas ir mokėjimų priėmimas; parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; maisto ir gėrimų ruošimas parduoti; rankinių vežimėlių stūmimas, vežimėlių mynimas, padėklų ar krepšelių nešiojimas, pristatant maistą ir gėrimus į pageidaujamas vietas gatvėje ar į viešas vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; apskaitos tvarkymas ir atsargų kiekio registravimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai

Pastabos
Ne maisto produktus (arba supakuotus negreitai gendančius tokius maisto produktus, kaip konditerijos gaminiai) gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių parduodantys pardavėjai priskiriami 952 grupei „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“.