Category Archives: Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technikai ir jaunesnieji specialistai atlieka technines ir panašias užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar verslo reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei taikymu. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos užduotys: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, bei socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

32 Jaunesnieji sveikatos specialistai

33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines užduotis ir teikia pagalbines paslaugas odontologijos, medicininių įrašų administravimo, visuomenės sveikatos, pablogėjusios regos koregavimo, fizioterapijos, aplinkos sveikatos, greitosios medicinos pagalbos ir kitose srityse, siekiant saugoti ir gerinti žmogaus sveikatą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagrindinių priežiūros paslaugų teikimas vykdant dantų ir burnos ligų bei sutrikimų prevenciją; visuomenės ir atskirų asmenų konsultavimas higienos, mitybos ir kitų prevencinių priemonių, skirtų galinčiam sveikatai kilti pavojui mažinti, klausimais; pacientų medicininių įrašų kaupimas ir tvarkymas, registruojant pacientų būklę ir gydymą, taip pat teikti duomenis moksliniams tyrimams, sąskaitų išrašymo, išlaidų kontrolės ir priežiūros tobulinimo tikslais; pagalba šeimoms lavinant sveikatos būklei gerinti reikalingus įgūdžius ir kaupiant išteklius; konsultavimas ir švietimas sanitarijos ir higienos klausimais, siekiant apriboti infekcinių ligų plitimą; optinių lęšių įdėjimas ir pardavimas; su aplinkos ir profesiniais veiksniais, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimo tyrimas; minkštųjų kūno audinių masažas; apžiūros patalpų aprodymas pacientams ir jų parengimas apžiūrai; atvykimas į avarijos ir nelaimės vietą ir medicininės pagalbos teikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

3254 Optikai

3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

3256 Gydytojo padėjėjai

3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai

3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

Veterinarijos technikai ir felčeriai

Veterinarijos technikai ir felčeriai konsultuoja, diagnozuoja, dirba profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos darbą, tačiau jų atliekamos užduotys nėra tokios įvairios ir sudėtingos kaip veterinarijos gydytojų. Jie prižiūri gydomus ir laikinai veterinarijos įstaigoje paliktus gyvūnus, taip pat padeda veterinarijos gydytojams atlikti procedūras ir operacijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bendruomenių ir atskirų asmenų konsultavimas gyvūnų ligų, traumų ir gydymo klausimais; gyvūnų apžiūra ir diagnozės nustatymas, esant sudėtingesniems atvejams, siuntimas pas veterinarijos gydytoją; veterinarinės pagalbos susirgusiems ar sužeistiems gyvūnams teikimas, ypač dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; apžiūros stalų ir instrumentų valymas ir dezinfekavimas, taip pat medžiagų, naudojamų gyvūnų apžiūrai ir gydymui, ruošimas; techninių užduočių, susijusių su dirbtiniu gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; gyvūnų parengimas apžiūrai ir gydymui, prireikus jų suvaržymas ir laikymas gydymo procedūrų metu; pagalba veterinarijos gydytojams atliekant nejautros ir deguonies procedūras; gyvūnų uždarymas narvuose po operacijų, kad jie atsigautų ir būtų galima stebėti jų būklę.

Šios grupės profesijų pogrupis:

3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai vykdo žmonių fizinių ir psichikos ligų, sutrikimų ir traumų prevenciją, juos prižiūri ir teikia medicininę pagalbą, taikydami žolinio ar kitokio poveikio priemones, pagrįstas konkrečios kultūros teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi. Jie teikia medicininę pagalbą, taikydami tradicinius metodus ir skirdami vaistus arba savarankiškai, arba pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, nustatant jų sveikatos būklę ir fizinių ar psichinių sutrikimų arba ligų pobūdį; priežiūros ir ligų įveikimo būdų siūlymas arba priežiūra ir tokių tradicinių metodų, kaip manualinės terapijos ir mankštos, natūralaus kraujo nuleidimo, taikymas ir skiriant tokius preparatus, kaip žolinių, augalinės kilmės, vabzdžių ir gyvulinės kilmės ekstraktų preparatai; tokio poveikio būdų, kaip akupunktūros, ajurvedos, homeopatijos ir žolinės terapijos, skyrimas pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus ir procedūras; tokių fizinių traumų, kaip lūžę ir išnirę kaulai, atkūrimas, priežiūra ir medicininė pagalba taikant tradicinius manualinės ir žolinės terapijos metodus; asmenų, šeimų ir bendruomenės konsultavimas sveikatos, mitybos, higienos, gyvenimo būdo ir kitais klausimais, siekiant saugoti ar gerinti jų sveikatą ir gerovę; pacientų siuntimas pas kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir konsultavimasis su jais, užtikrinant visapusišką ir tęstinę priežiūrą.

Šios grupės profesijų pogrupis:

3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai teikia pagrindines slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugas asmenims, kurie serga fizinėmis ar psichikos ligomis, yra neįgalūs ar silpnos sveikatos, ir kitiems asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl galimos grėsmės sveikatai, įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo. Jų darbą paprastai prižiūri medicinos, slaugos, akušerijos ir kiti sveikatos specialistai, taip pat jie padeda įgyvendinti šių specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimų planus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimas, medicininės pagalbos pacientams teikimas ir jų konsultavimas pagal sveikatos specialistų sudarytus planus; pagalba slaugos, akušerijos specialistams ir gydytojams skiriant vaistus ir gydymą; žaizdų priežiūra; asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos, kontracepcijos, nėštumo ir gimdymo klausimais; nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, pagalbos teikimas per gimdymą ir kūdikio priėmimas, ženklų ir simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas sveikatos specialistą, atpažinimas; moterų ir naujagimių priežiūra po gimdymo ir pagalbos jiems teikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3221 Jaunesnieji slaugos specialistai

3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai

Pastabos
Slaugos ir akušerijos specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų specialistų pagal darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse nustatytomis užduotimis, pobūdį.

Medicinos ir farmacijos technikai

Medicinos ir farmacijos technikai atlieka technines užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti ligas, traumas ir negalias.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rentgenografinės, ultragarsinės ir kitos medicininio vizualizavimo įrangos bandymai ir naudojimas; radioaktyviųjų preparatų ar spinduliuotės taikymas pacientams, siekiant nustatyti ar gydyti ligas; organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinių tyrimų atlikimas; vaistų gamyba prižiūrint vaistininkui; medicininių ir odontologinių prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir remontas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai

3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

3214 Medicinos ir dantų technikai

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai vadovauja laivų ir orlaivių įguloms, valdo laivus ir pilotuoja orlaivius, atlieka technines funkcijas, užtikrinančias judėjimo saugą ir naudojimo veiksmingumą, kuria elektrines, elektromechanines ir kompiuterizuotas skrydžių valdymo sistemas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivų ar orlaivių įrangos veikimo kontrolė, laivų valdymas, orlaivių pilotavimas ir vadovavimas tam darbui, laivų ar orlaivių judėjimo valdymas, elektrinių, elektromechaninių ir kompiuterizuotų skrydžių valdymo sistemų kūrimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3151 Laivų mechanikai

3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai

3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

3154 Skrydžių vadovai

3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai atlieka įvairias technines užduotis, padėdami gyvosios gamtos mokslų specialistams atlikti biologijos, botanikos, zoologijos, biotechnologijos ir biochemijos, taip pat žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio mokslo tiriamuosius darbus, jų plėtros, gamtos apsaugos veiklą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bandymų, eksperimentų, laboratorinių analizių, mokslo lauko tiriamųjų darbų ir apklausų atlikimas, naudojant patvirtintus mokslinius metodus, siekiant surinkti reikalingą informaciją; duomenų registravimas; pagalba atliekant duomenų analizę ir rengiant ataskaitas; įrangos naudojimas ir priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

3142 Žemės ūkio technikai

3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

Technologinių procesų valdymo technikai

Technologinių procesų valdymo technikai valdo ir stebi skirstomuosius skydus, kompiuterizuotas valdymo sistemas, daugiafunkces technologinių procesų valdymo mašinas ir prižiūri apdorojimo įrangą elektros gamybos ir paskirstymo įmonėse, nuotekų, kanalizacijos valymo ir atliekų šalinimo įrenginiuose, cheminio apdorojimo, naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginiuose, metalų perdirbimo ir kitų sudėtinių procesų srityje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo pultų valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant procesus; procesų pradžios ir pabaigos kontrolė; skirstomųjų skydų ir panašios įrangos valdymas ir kontrolė; įrangos ir sistemų kontrolė ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu; trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas; duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas; konsultavimasis su kitais darbuotojais, vertinant įrangos veikimą; įrangos valymas ir priežiūra; įrenginių ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3131 Elektrinių operatoriai

3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai

3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai

3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai

3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

Pastabos
Kai kada technologinių procesų valdymo technikai gali prižiūrėti ir kitų profesijų darbuotojus, pavyzdžiui, įrenginių ir mašinų operatorius ir surinkėjus. Jie turėtų būti priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“ tik tuo atveju, kai kitų darbuotojų priežiūra aiškiai vyrauja jų darbe, o technologinių procesų valdymo veikla yra palyginti paprasta. Pavyzdžiui, cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatorius, kuris iš valdymo centro valdo ir stebi cheminio apdorojimo įrenginius bei įrangą ir prižiūri cheminio gaminių apdorojimo įrenginių ir mašinų operatorius, turėtų būti priskirtas 3133 pogrupiui „Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai“. Surinkėjus prižiūrintis asmuo, kuris yra atsakingas ir už iš dalies automatinio konvejerio paleidimą ir sustabdymą, priskiriamas 3122 pogrupiui „Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai“.
Pavienių procesų valdymo įrenginių ir mašinų ar mechanizmų, nesusijusių su automatiniu sudėtinių procesų valdymu, operatoriai nepriskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“. Šios profesijos dažniausiai priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai“.
Visi kasybos įrenginių operatoriai priskiriami 8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai“.

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja, prižiūri, kontroliuoja gamybos, gavybos ir statybos darbuotojų veiklą ir sudaro jų darbo grafikus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kvalifikuotų darbininkų, technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų, nekvalifikuotų darbininkų ir kitų darbuotojų veiklos stebėsena, priežiūra ir koordinavimas; kasdienio darbo organizavimas ir planavimas; išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas; darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas; darbuotojų saugos užtikrinimas; naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pastabos
312 grupei „Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai“ priskiriamos profesijos, daugiausiai susijusios su kitų asmenų atliekamo darbo planavimu, organizavimu, koordinavimu, kontrole ir vadovavimu jiems. Didžiąją laiko dalį šie darbuotojai nedirba darbų, kuriuos atlieka jų prižiūrimi darbuotojai, nors dažnai jie turi didelę darbo patirtį. Asmenys, kurie atlieka tas pačias užduotis kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai ir kontroliuoja techninę kitų darbuotojų atliekamo darbo kokybę, turėtų būti priskirti tai pačiai grupei kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai. Šias vadovaujamas pareigas atliekantis asmuo dažnai vadinamas meistru ar meistre arba grupės vadovu.
Norint atskirti 1 pagrindinei grupei „Vadovai“ ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtus vadovus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek vadovai, tiek meistrai ir brigadininkai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi ir priima sprendimus dėl bendros verslo ar padalinio strategijos ir veiklos krypties (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų išleisti ir kokiam tikslui); taip pat darbuotojų atrankos, skyrimo ir atleidimo. Meistrai ir brigadininkai gali konsultuoti vadovus ir teikti jiems pagalbą šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti tokių sprendimų priimti.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis – strategiją ir veiklos kryptis, biudžetą, darbuotojų atranką ir atleidimą. Jiems suteikto savarankiškumo lygis gali skirtis. Esminis skirtumas yra tas, kad meistrai ir brigadininkai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsakingi už visą padalinio veiklą.

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų, taip pat inžinerijos, techninės braižybos ar gamybos procesų ekonominio veiksmingumo, koncepcijų, principų ir darbo metodų praktiniu tyrimu bei taikymu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: techninio darbo, susijusio su chemija, fizika, geologija, meteorologija, astronomija, inžinerija ar technine braižyba, atlikimas; laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; medžiagų rengimas eksperimentams; sistemų bandymų atlikimas; ėminių atrinkimas ir bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių rengimas, peržiūra ir aiškinimas, diagramų, plokščių schemų diagramų ar išdėstymo brėžinių sudarymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

3112 Statybos inžinerijos technikai

3113 Elektros inžinerijos technikai

3114 Elektronikos inžinerijos technikai

3115 Mechanikos inžinerijos technikai

3116 Cheminės inžinerijos technikai

3117 Gavybos ir metalurgijos technikai

3118 Braižytojai

3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai