Buitinių atliekų surinkėjai

Buitinių atliekų surinkėjai renka ir šalina šiukšles ir perdirbti skirtas medžiagas iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų vietų.

Atliekamos užduotys:

(a) šiukšlių ir perdirbti skirtų medžiagų surinkimas, taip pat jų sudėjimas į šiukšlių dėžes, šiukšliavežius ir perdirbamų medžiagų sunkvežimius;

(b) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų sunkvežimių vairavimas ar važiavimas jose;

(c) šiukšlių dėžių pakėlimas ir išpylimas į sunkvežimius ar didesnius konteinerius;

(d) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų sunkvežimių iškrovimas.

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai parduoda paprastai ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino ar kituose teatruose.

Atliekamos užduotys:

(a) parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas arba nesudėtingų daiktų gamyba;

(b) krepšių, padėklų, lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus;

(c) prekių reklamavimas siekiant patraukti klientų dėmesį;

(d) galimų klientų kalbinimas ir raginimas pirkti gatvėje arba vaikštant po įstaigas ir namus;

(e) mokesčio už prekes paėmimas prekybos vietoje.

Pastabos
Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, kurie parduoda šviežius maisto produktus, neskirtus suvartoti vietoje (pavyzdžiui, vaisius, daržoves, mėsą ir pieno produktus), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių pardavėjai, kurie parduoda įvairius patiekalus ir pagamintą maistą, skirtą suvartoti vietoje, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, parduodantys suvartoti vietoje skirtą maistą ir gėrimus gatvėje ir viešosiose vietose iš stumiamų vežimėlių, vagonėlių, padėklų ar krepšių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“. Gatvėje ir viešosiose vietose ne maisto produktus (arba supakuotus negendančius maisto gaminius, pavyzdžiui, konditerijos gaminius) parduodantys pardavėjai iš stumiamų vežimėlių, vagonėlių, padėklų ar krepšių yra priskiriami 9520 pogrupiui „Ne maisto produktų gatvės pardavėjai“.

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

Gatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų plovimą, įvairių pavedimų atlikimą ir turto priežiūrą.

Atliekamos užduotys:

(a) apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis;

(b) žmonių kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas;

(c) batų valymas ir blizginimas;

(d) automobilių langų plovimas ir blizginimas;

(e) įvairių pavedimų atlikimas;

(f ) pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo;

(g) skrajučių, lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas;

(h) mokesčio už paslaugas paėmimas.

Virtuvės pagalbininkai

Virtuvės pagalbininkai valo stalus, virtuvę, plauna indus, ruošia maisto produktus ir atlieka kitus darbus padėdami darbuotojams, kurie ruošia ir patiekia maistą ir gėrimus.

Atliekamos užduotys:

(a) virtuvių, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas;

(b) pagalba maistą ruošiantiems virėjams ir vyriausiesiems virėjams plaunant, skutant, kapojant, pjaustant, matuojant ir maišant maisto produktus;

(c) indų maistui pateikti sudėliojimas;

(d) produktų išpakavimas, svėrimas ir sudėjimas į šaldytuvus, spinteles ir kitas laikymo vietas;

(e) indų ir maisto ruošimo įrankių plovimas ir jų sudėjimas į vietas;

(f ) nesudėtingų patiekalų ruošimas, virimas, skrudinimas ir šildymas.

Greitojo maisto ruošėjai

Greitojo maisto ruošėjai gamina ir ruošia riboto pasirinkimo maistą ir gėrimus, kurių gamyba apima nesudėtingus ruošos darbus ir nedidelį kiekį produktų. Jie gali priimti užsakymus iš klientų ir aptarnauti klientus prie prekystalio ar staliukų.

Atliekamos užduotys:

(a) nesudėtingų patiekalų ar pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, mėsainių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos;

(b) maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams ruošti;

(c) didelių kiekių vieno proceso maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, gruzdintuvių ir keptuvių, valdymas;

(d) pusgaminių pakartotinis šildymas;

(e) maisto ruošimo vietų, maisto ruošimo paviršių ir įrankių valymas;

(f ) maisto ir gėrimų užsakymų priėmimas ir aptarnavimas užkandinėse, kurios specializuojasi ruošti greitąjį maistą ir maistą išsinešti;

(g) greitajam maistui reikalingų produktų užsakymas ir priėmimas;

(h) sanitarijos, sveikatos ir saugos standartų laikymasis darbo vietose;

(i) tikrinimas, ar paruoštas maistas atitinka kokybės ir kiekio reikalavimus.

Pastabos
Darbininkai, kurie atlieka nesudėtingų patiekalų ruošimo darbus, ir priima užsakymus, aptarnauja klientus ir apskaičiuoja arba pateikia sąskaitą, turėtų būti skiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“, nebent klientų aptarnavimas būtų nepagrindinė darbo dalis.

Prekių krovėjai į lentynas

Prekių krovėjai į lentynas pildo prekių lentynas ir vitrinas, palaiko švarą ir tvarką prekybos centruose ir kitose mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvėse.

Atliekamos užduotys:

(a) tvarkingas prekių dėjimas į dėtuves ar ant lentynų, stambių prekių krovimas ant grindų;

(b) lentynų pildymas prekėmis užtikrinant, kad anksčiausiai suvartotinos prekės būtų lentynos priekyje;

(c) pasibaigusio galiojimo laiko prekių paėmimas;

(d) tvarkos lentynose palaikymas, paimant prekes, kurios turi būti kitoje vietoje;

(e) stebėjimas, kas buvo parduota, ir reikiamų prekių atnešimas iš sandėlio;

(f ) klientų pageidaujamų prekių paėmimas iš lentynos ar atnešimas iš sandėlio;

(g) klientų informavimas, kurioje vietoje galima rasti ieškomų prekių;

(h) iš gamintojo ar platintojo gaunamų prekių priėmimas, atidarymas, išpakavimas ir pažeidimų tikrinimas.

Krovikai

Krovikai atlieka tokius darbus, kaip baldų ir kitų namų apyvokos reikmenų pakavimas, nešimas, pakrovimas ir iškrovimas, laivų ar lėktuvų krovinių pakrovimas ir iškrovimas arba prekių nešimas ir krovimas įvairiuose sandėliuose.

Atliekamos užduotys:

(a) įstaigos ar namų baldų, mašinų, prietaisų ir panašių prekių, kurias reikia pervežti iš vienos vietos į kitą, pakavimas;

(b) pakraunamų ar iškraunamų prekių nešimas iš sunkvežimių, vagonų, laivų ar lėktuvų;

(c) grūdų, anglių, smėlio ir panašių medžiagų krovimas ir iškrovimas ant konvejerio takų, tiekiant jas vamzdynais ir pan.;

(d) pagrindinių krante esančių vamzdynų įrenginių sujungimas žarnomis su baržų rezervuarais, tanklaiviais ir kitais laivais, kad būtų galima perpumpuoti naftą, skystintąsias dujas ir kitus skysčius;

(e) prekių nešimas į sandėlius bei panašias patalpas ir tvarkingas krovimas į rietuves;

(f ) krovinių rūšiavimas prieš pakrovimą ir iškrovimą.

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai vadelioja gyvulius, traukiančius transporto priemones, veža keleivius ar prekes ir valdo gyvulių traukiamas mašinas (dažniausiai žemės ūkio).

Atliekamos užduotys:

(a) gyvulių kinkymas prie transporto priemonės ar mašinos;

(b) prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba įlipantiems ar išlipantiems iš transporto priemonės keleiviams;

(c) gyvulių vadeliojimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles;

(d) mokesčio už paslaugas surinkimas;

(e) gyvulių, traukiančių vagonėlius kasiniuose ar karjeruose, vadeliojimas;

(f ) gyvulių, įkinkytų į žemės ūkio ar kitus padargus, vadeliojimas;

(g) nesudėtingų taisymo darbų atlikimas ir atsarginių dalių keitimas, transporto priemonės geros būklės palaikymas;

(h) gyvulių prižiūrėjimas ir šėrimas.

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai vairuoja, varo, traukia ar stumia dviračius, vežimėlius ir panašias transporto priemones, kad perduotų pranešimus ir nuvežtų keleivius ar prekes.

Atliekamos užduotys:

(a) prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba įlipantiems ir išlipantiems iš transporto priemonės keleiviams;

(b) transporto priemonės vairavimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles;

(c) transporto priemonės dalių apžiūra, siekiant nustatyti nusidėvėjimą ar pažeidimą;

(d) techninė transporto priemonės priežiūra, smulkių remonto darbų atlikimas ir atsarginių dalių keitimas;

(e) mokesčio už paslaugas surinkimas.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai padeda mašinų operatoriams ir surinkėjams ir atlieka rankomis nesudėtingus, įvairius ir įprastus darbus, susijusius su gamyba, išskyrus produktų pakavimą ir ženklinimą.

Atliekamos užduotys:

(a) prekių, medžiagų, įrangos ir kitų daiktų nešimas į darbo vietas ir gaminių surinkimas;

(b) transporto priemonių, sunkvežimių ir vežimėlių pakrovimas ir iškrovimas;

(c) kamščių mašinose šalinimas, mašinų, įrenginių ir įrankių valymas;

(d) produktų ir jų dalių rankinis rūšiavimas.